Farmakologická skupina - diuretiká

Lieky podskupiny sú vylúčené. Povoliť

Popis

Diuretiká alebo diuretiká sú látky, ktoré zvyšujú vylučovanie moču z tela a znižujú obsah tekutín v tkanivách a seróznych dutinách tela. Zvýšenie močenia spôsobené diuretikami súvisí s ich špecifickým účinkom na obličky, ktorý spočíva predovšetkým v inhibícii reabsorpcie iónov sodíka v obličkových tubuloch, čo je sprevádzané znížením reabsorpcie vody. Vylepšená filtrácia v glomeruloch hrá oveľa menšiu úlohu.

Diuretiká sú zastúpené hlavne v nasledujúcich skupinách:

a) „kľučkové“ diuretiká pôsobiace na kortikálny segment Henleho slučky;

b) draslík šetriace diuretiká;

Diuretiká majú inú silu a trvanie ovplyvňovania tvorby moču, čo závisí od ich fyzikálno-chemických vlastností, mechanizmu účinku a jeho lokalizácie (rôzne časti nefrónu).

Najvýkonnejšie diuretiká, ktoré existujú, sú slučkové diuretiká. Z hľadiska chemickej štruktúry sú to deriváty kyselín sulfamoylanthranilových a dichlórfenoxyoctových (furosemid, bumetanid, kyselina etakrynová atď.). Slučkové diuretiká pôsobia v celej vzostupnej časti nefrónovej slučky (Henleho slučka) a prudko bránia reabsorpcii iónov chlóru a sodíka; zvyšuje sa aj uvoľňovanie draselných iónov.

Tiazidy, deriváty benzotiadiazínu (hydrochlorotiazid, cyklopentiazid atď.), Sú veľmi účinné diuretiká. Ich účinok sa vyvíja hlavne v kortikálnom segmente nefrónovej slučky, kde je blokovaná reabsorpcia katiónov (sodík a draslík). Vyznačujú sa hypokaliémiou, niekedy veľmi nebezpečnou..

Slučkové diuretiká aj benzotiadiazíny sa používajú pri liečbe hypertenzie a chronického srdcového zlyhania. Zvyšovaním diurézy znižujú BCC, respektíve jeho venózny návrat do srdca a zaťaženie myokardu, a znižujú prekrvenie pľúc. Tiazidy navyše priamo uvoľňujú cievnu stenu: metabolické procesy v bunkových membránach arteriol sa menia, predovšetkým klesá koncentrácia iónov sodíka, čo vedie k zníženiu opuchu a zníženiu periférnej vaskulárnej rezistencie. Pod vplyvom tiazidov sa mení reaktivita cievneho systému, znižujú sa presorické reakcie na vazokonstrikčné látky (adrenalín atď.) A zvyšuje sa depresívna reakcia na blokátory ganglií..

Draslík šetriace diuretiká tiež zvyšujú uvoľňovanie sodíkových iónov, ale súčasne znižujú uvoľňovanie draselných iónov. Pôsobia v oblasti distálnych tubulov v miestach výmeny sodíkových a draselných iónov. Pokiaľ ide o silu a trvanie účinku, sú výrazne nižšie ako „slučkové“, ale nespôsobujú hypokaliémiu. Hlavní predstavitelia tejto skupiny liekov - spironolaktón, triamterén - sa líšia mechanizmom účinku. Spironolaktón je antagonista aldosterónu a jeho terapeutická aktivita je vyššia, tým vyššia je hladina a produkcia aldosterónu v tele. Triamterén nie je antagonistom aldosterónu; pod vplyvom tohto liečiva sa permeabilita membrán epiteliálnych buniek distálnych tubulov selektívne znižuje na ióny sodíka; posledný zostáva v lúmene tubulu a zadržiava vodu, čo vedie k zvýšeniu vylučovania moču.

Osmodiuretické lieky sú jediné, ktoré „neblokujú“ tvorbu moču. Filtrované zvyšujú osmotický tlak „primárneho moču“ (glomerulárny filtrát), ktorý zabraňuje reabsorpcii vody v proximálnych tubuloch. Najaktívnejšie osmotické diuretiká (manitol atď.) Sa používajú na vyvolanie nútenej diurézy pri akútnej otrave (barbituráty, salicyláty atď.), Akútnom zlyhaní obličiek, ako aj pri akútnom zlyhaní srdca u pacientov so zníženou filtráciou obličiek. Predpísané sú ako dehydratačné prostriedky na mozgový edém..

Použitie inhibítorov karboanhydrázy (pozri. Enzýmy a protilátky) ako diuretík je dôsledkom inhibície aktivity tohto enzýmu v obličkách (hlavne v proximálnych obličkových tubuloch). Vďaka tomu klesá tvorba a následná disociácia kyseliny uhličitej, znižuje sa reabsorpcia iónov bikarbonátu a iónov Na + epitelom tubulov, a preto sa významne zvyšuje vylučovanie vody (zvyšuje sa diuréza). Zároveň stúpa pH moču a kompenzačne sa v reakcii na oneskorenie iónov H + zvyšuje metabolická sekrécia iónov K +. Okrem toho klesá vylučovanie amónia a chlóru, vzniká hyperchloremická acidóza, proti ktorej liek prestáva pôsobiť.

Diuretiká: zoznam liekov, akcia

Diuretiká (diuretiká) sú lieky, ktoré zvyšujú tvorbu a vylučovanie moču z tela. Ich vymenovanie sa vyžaduje u pacientov s edematóznym syndrómom spôsobeným srdcovými, obličkovými alebo pečeňovými chorobami, ako aj v prípade akútnych stavov vyžadujúcich okamžité zníženie objemu tekutiny v tele..

Mechanizmus akcie

Všetky diuretiká sa napriek jedinému diuretickému účinku líšia v mechanizme ich dosiahnutia. Pôsobenie týchto liekov sa koncentruje v epiteli, z ktorého sa tvoria obličkové tubuly, kde sa tvorí moč. Niektoré diuretiká tiež ovplyvňujú aktivitu určitých hormónov a enzýmov, ktoré sa podieľajú na regulácii funkcií obličiek. Jednoduchými slovami, mechanizmy, pomocou ktorých diuretiká realizujú svoj účel, boli študované zo všetkých strán a tvoria základ ich klasifikácie..

Trieda diuretíkMechanizmus
TiazidPôsobenie v dolnej časti tubulov obličiek. Zabraňujú reabsorpcii katiónov sodíka, aniónov chlóru a molekúl vody do krvi, čím zvyšujú objem vylučovaného moču. Ďalej zvyšujte vylučovanie katiónov draslíka a horčíka, oddiaľujte katióny vápnika.
TiazidovéPôsobenie v dolnej časti tubulov obličiek. Pôsobí podobne ako tiazidové diuretiká. Ďalej znižujú odolnosť cievnej steny kapilár v dôsledku zníženia obsahu sodíka v krvi a citlivosti ciev na účinky angiotenzínu II. Indapamid je diuretikum, ktoré má vazodilatačný účinok a zvyšuje hladinu prostacyklínu.
LoopbackAkcia vo vzostupnej časti Henleho slučky. Zabraňuje spätnému toku iónov sodíka a molekúl vody do krvi. Zvyšuje vylučovanie iónov vápniku, draslíka, horčíka a hydrogenuhličitanov do lúmenu obličkových tubulov..
Antagonisty aldosterónu (šetriace draslíkom)Pôsobenie v dolnej časti tubulov obličiek. Majú opačný účinok ako aldosterón: zvyšujú vylučovanie katiónov sodíka, aniónov chlóru a molekúl vody a zabraňujú vylučovaniu katiónov draslíka..
Inhibítory karboanhydrázyAkcia v hornej časti tubulov obličiek. Inhibujú aktivitu obličkovej karboanhydrázy, enzýmu zodpovedného za chemickú reakciu tvorby bikarbonátových iónov. Spätný tok z moču hydrogenuhličitanov, sodných a draselných katiónov, molekuly vody klesá.
OsmotickýZvyšovaním hladiny osmotického tlaku krvnej plazmy zaisťuje prechod tekutiny do krvi (zvýšenie objemu cirkulujúcej krvi). Zvyšuje tiež osmotický tlak v obličkových tubuloch, čo vedie k zadržiavaniu vody, iónov sodíka a chlóru v moči bez ovplyvnenia vylučovania draslíka..

Diuretická klasifikácia

Princíp klasifikácie diuretík zahŕňa mechanizmus ich pôsobenia, ako aj silu diuretického účinku. Niektoré diuretiká sú najvhodnejšie pre pacientov s hypertenziou a srdcovým zlyhaním, iné na opuchy v dôsledku zlyhania pečene alebo obličiek.

1. Tiazid

Tiazidové diuretiká majú hlavne dostatočný antihypertenzný účinok. S miernou diuretickou silou sú hlavnou skupinou diuretík pri liečbe hypertenzie (často v kombinácii s ACE inhibítormi, blokátormi angiotenzínových receptorov). Medzi sekundárne indikácie pre ich vymenovanie patria:

 • edém na pozadí zlyhania srdca alebo obličiek, obezita;
 • glaukóm;
 • diabetes insipidus.

So zvyšujúcimi sa dávkami sa účinok týchto diuretík nezvyšuje a zvyšuje sa riziko vedľajších účinkov (nerovnováha elektrolytov, arytmie, žltačka, závraty atď.). Tiazidové diuretiká vo vysokých dávkach negatívne ovplyvňujú metabolizmus uhľohydrátov a tukov, zvyšujú koncentráciu glukózy, celkového cholesterolu a močoviny v krvi. Nemali by byť predpísané pre:

 • závažná porucha funkcie pečene a obličiek;
 • nekontrolovaný diabetes mellitus, dna;
 • alergia na sulfónamidy.

Hydrochlorotiazid

Vlastnosti: efekt sa dostaví po 2 hodinách, trvá 12 hodín; sa neodporúča pre tehotné (I. trimester) a dojčiace ženy

100 - 140

Cyklopentiazid

Vlastnosti: efekt sa dostaví za 2-4 hodiny, trvá 12 hodín; sa neodporúča pre tehotné (I. trimester) a dojčiace ženy

60-110

LátkaObchodné meno, cena (rub.)Spôsob aplikácie
Tablety (25, 100 mg): užívajte orálne 25-50 mg; priemerná dávka za deň - 25-100 mg.
Na zmiernenie opuchov užívajte ráno 500 mcg perorálne; pokiaľ je to klinicky nevyhnutné, je možné dávku zvýšiť na 1,0 - 1,5 mg. Na kontrolu krvného tlaku - 500 mcg orálne každé ráno.

2. Tiazidové

Sú tiež hlavnými diuretikami pre kombinovanú liečbu hypertenzie. Čo sa týka ich charakteristík a zoznamu kontraindikácií, sú podobné tiazidovým diuretikám.

Indapamid

Vlastnosti: neodporúča sa pre dojčiacich pacientov, s opatrnosťou pre tehotné ženy

100 - 130

320-380

340-390

20-40

Chlortalidón

Vlastnosti: účinok sa dostaví za 2-4 hodiny, trvá 2-2,5 dňa; kontraindikované u dojčiacich pacientov, s opatrnosťou u tehotných žien

25 - 150

LátkaObchodné meno, cena (rub.)Spôsob podávania (tablety, denná dávka)
Kapsuly (2,5 mg): Užite 2,5 mg ráno; kapsulu prehltnite celú.
Tablety (1,5 mg): Užite 1,5 mg ráno; Tabletu prehltnite celú.
Tablety (2,5 mg): Užite 2,5 mg ráno; Tabletu prehltnite celú.
Kapsuly (2,5 mg): Užite 2,5 mg ráno; kapsulu prehltnite celú.
Tablety (50 mg): Na zmiernenie opuchu užívajte perorálne 50 mg x 2 krát denne ráno (2 tablety) každý druhý deň; na kontrolu krvného tlaku 1 tableta 3-krát týždenne.

3. Loopback

Lieky, ktoré tvoria triedu slučkových diuretík, majú výrazný a priamo závislý od dávky. So zvyšovaním dávky furosemidu alebo torasemidu sa zvyšuje aj riziko nežiaducich reakcií (pokles krvného tlaku, arytmia, poruchy vody a elektrolytov, dyspepsia, porucha vedomia atď.). Slučkové diuretiká majú neutrálny účinok na metabolizmus tukov a tukov.

Furosemid je najlepším diuretikom na akútne stavy vyžadujúce okamžité zníženie objemu cirkulujúcej krvi (pľúcny edém, dekompenzácia chronického srdca, zlyhanie obličiek alebo pečene, popáleniny, otravy, eklampsia). Po zavedení intravenózneho furosemidu sa diuretický účinok vyvíja po 5 minútach a trvá asi 2 hodiny, pri perorálnom podaní - po 15-30 minútach trvajúcich až 8 hodín. Je kontraindikovaný pre:

 • alergie, vrátane sulfónamidov;
 • ťažké zlyhanie pečene, obličiek;
 • závažná nerovnováha elektrolytov (najmä hyperkaliémia);
 • dehydratácia rôzneho pôvodu;
 • otrava srdcovými glykozidmi.

Torasemid pôsobí ako najbezpečnejšie diuretikum, bez toho, aby viedol k silnému zvýšeniu draslíka v krvi, je jeho účinok o niečo dlhší. Torasemid je tiež schopný spomaliť procesy reštrukturalizácie myokardu, čo z neho robí najlepšie srdcové diuretikum (spolu so spironolaktónom) na chronické srdcové zlyhanie..

Furosemid

Vlastnosti: vylúčiť pre tehotné ženy, dojčiace ženy, deti do 3 rokov (orálne)

Torasemid

Vlastnosti: vylúčiť pre tehotné ženy, dojčiace ženy, deti do 18 rokov

LátkaObchodné menoSpôsob aplikácie, cena (rub.)
LasixTablety (40 mg): užíva sa orálne nalačno, 20 - 80 mg; dávku je možné opakovať najskôr o 6 - 8 hodín. 40-60 rub.
Roztok na parenterálne podanie: intravenózne podanie 20 - 40 mg; opakovanie dávky je možné najskôr o 2 hodiny neskôr. 80-100 rubľov.
FurosemidTablety (40 mg): užíva sa orálne nalačno, 20 - 80 mg; dávku je možné opakovať najskôr o 6 - 8 hodín. 20-30 rub.
Roztok na parenterálne podanie: intravenózne podanie 20 - 40 mg; opakovanie dávky je možné najskôr o 2 hodiny neskôr. 20-30 rub.
TorasemidTablety (2,5; 5; 10 mg): vnútri, 5 mg denne ráno; pri liečbe arteriálnej hypertenzie začnite s dávkou 2,5 mg denne; ak je to klinicky nevyhnutné, je možné dávku zvýšiť na 5 mg denne. 240-300 rub.
DiuverTablety (5, 10 mg): vnútri, 5 mg denne ráno; pri liečbe arteriálnej hypertenzie začnite s dávkou 2,5 mg denne; ak je to klinicky nevyhnutné, je možné dávku zvýšiť na 5 mg denne. 360-1100 rub.
Britomar

4. Antagonisty aldosterónu (šetriaceho draslíka)

Spironolaktón a eplerenón sú hlavnou skupinou diuretík na srdcový edém. Pôsobia slabo a mierne močopudne, zlepšujú parametre metabolizmu lipidov a sacharidov. Kálium šetriaci účinok tejto skupiny diuretík umožňuje ich použitie ako krátkodobej liečby hypokaliémie, vytvára však kontraindikáciu pre pacientov užívajúcich prípravky draslíka..

Mali by ste sa zdržať predpisovania antagonistov aldosterónu pacientom s Addisonovou chorobou, závažným zlyhaním obličiek. Dlhodobé užívanie eplerenónu môže spôsobiť gynekomastiu a impotenciu u mužov, nerovnováhu v menštruačnom cykle a poruchu plodnosti u žien..

Spironolaktón

Vlastnosti: účinok sa dostaví po 2 - 5 dňoch liečby; vylúčiť pre tehotné ženy, dojčiace ženy, deti do 3 rokov

90-310

Eplerenón

Vlastnosti: vylúčiť pre tehotné ženy, dojčiace ženy, deti do 18 rokov

2700-2900

650-700

LátkaObchodné meno, cena (rub.)Spôsob aplikácie
Kapsuly (25, 50 100 mg): vo vnútri 0,5-1,0 gr. deň ráno.
Tablety (25, 50 mg): vo vnútri, 25 - 50 mg denne, bez ohľadu na príjem potravy.

5. Osmotický

Manitol, jediný zástupca triedy osmotických diuretík, sa v súčasnosti v kardiálnej praxi nepoužíva. Jeho intravenózne podanie je indikované u pacientov s:

 • záchvat glaukómu;
 • akútne zlyhanie pečene na pozadí neporušenej funkcie obličiek;
 • otrava (bromidy, salicyláty, lítium).

Zoznam kontraindikácií osmotických diuretík obsahuje:

 • chronické zlyhanie obličiek;
 • typy hemoragickej mŕtvice;
 • alergia na liek;
 • silná dehydratácia;
 • poruchy vody a elektrolytov.

Vlastnosti: so starostlivosťou o tehotné a dojčiace ženy

100 - 160

115-150

LátkaObchodné meno, cena (rub.)Spôsob aplikácie
Infúzny roztok: Intravenózne pomalé alebo intravenózne odkvapkávanie, 1-1,5 gr. na kg telesnej hmotnosti; denná dávka by nemala byť vyššia ako 140 - 180 g.; na profylaktické účely - 0,5 gr. na kg telesnej hmotnosti.

6. Inhibítory karboanhydrázy

Recepcia diuretík tejto triedy je zameraná hlavne na pacientov trpiacich glaukómom a edematóznym syndrómom spojeným so srdcovým zlyhaním. Toto sú niektoré z najbezpečnejších diuretík na súčasnom trhu. Kvapky s dorzolamidom sú súčasne určené na zmiernenie akútnych záchvatov glaukómu, nie však na dlhodobú liečbu glaukómu. Zoznam kontraindikácií je podobný ako zoznam antagonistov aldosterónu..

Acetazolamid

Vlastnosti: efekt sa dostaví po 2 hodinách, trvá 12 hodín; sa neodporúča pre tehotné a dojčiace ženy

240-300

Vlastnosti: neodporúča sa pre tehotné a dojčiace ženy

400-440

700-1300

LátkaObchodné meno, cena (rub.)Spôsob aplikácie
Tablety (250 mg): vo vnútri, 1 tableta x 1-krát denne ráno každý druhý deň alebo dva po sebe nasledujúce dni s ďalšou prestávkou jedného dňa; v prípade akútneho záchvatu glaukómu ústami 1 tabletu x 4-krát denne.
Očné kvapky: vštepte 1 kvapku do očí trikrát denne; bez toho, aby ste sa špičkou fľaše dotkli očí alebo spojiviek.

Diuretiká rastlinného pôvodu

Chemické látky v niektorých rastlinách môžu tiež viesť k vylúčeniu prebytočnej tekutiny z tela. Najčastejšie sú to flavonoidy, glykozidy, alkaloidy, kyselina kremičitá. Bylinné diuretiká, ktoré sa môžu používať doma, zahŕňajú:

 1. Praslička poľná. 1-2 gramy byliny prasličky roľnej zalejeme vriacou vodou, necháme zovrieť. Užívajte ústne 3 - 4 krát denne.
 2. Čučoriedka. Spôsob prípravy odvaru z jeho listov je podobný receptu s použitím prasličky roľnej.
 3. Brezová šťava. Odporúča sa piť 1 pohár trikrát denne.

Bylinné diuretiká nájdete aj vo farmaceutických prípravkoch (pozrite si kompletný zoznam všetkých rastlinných diuretík):

70-120

Zbierka: vezmite vývar dovnútra 3 krát denne; kurz 2-4 týždne.

100 - 130

Diuretická zbierka č. 2

70-110

LátkaObchodné meno, cena (rub.)Spôsob aplikácie
Bearberry + Calendula + Dill + Eleutherococcus + Peppermint
Brusnica + Ľubovník bodkovaný + šnúrka + šípkyZbierka: vezmite vývar dovnútra 3-4 krát denne.
Medvedica + koreň sladkého drievka + borievkaZbierka: užívajte perorálne 60 - 70 ml x 3-krát denne; kurz 2-4 týždne.

Chudnutie pomocou diuretík

V súčasnosti sa veľa pacientov s nadváhou snaží používať na zníženie hmotnosti diuretiká. Najčastejšie ide o kľučkové diuretiká, ktoré sa vyznačujú najvýraznejším diuretickým účinkom. Táto prax je však zásadne nesprávna..

Pomocou diuretika osoba s obezitou do jedného alebo druhého stupňa odstráni z tela iba tekutinu a niektoré dôležité elektrolyty. V tomto prípade sa hmotnosť tukového tkaniva neznižuje. Ak sa straty tekutín doplnia, celková hmotnosť sa nevyhnutne vráti..

Zároveň existujú riziká nežiaducich reakcií v dôsledku nerovnováhy elektrolytov. Preto by chudnutie malo zahŕňať správnu stravu, odmietanie škodlivých intoxikácií (fajčenie, alkoholické nápoje, drogy) a primeranú fyzickú aktivitu..

Diuretiká sú vážne lieky na predpis. Iba kvalifikovaný odborník môže vysvetliť, čo sú diuretiká a ktoré diuretiká sa majú používať v konkrétnej klinickej situácii..

Diuretiká: mechanizmus účinku, klasifikácia, zoznam liekov a vedľajšie účinky

Diuretiká sú lieky používané na liečbu mnohých stavov, ktoré spôsobujú hromadenie prebytočnej tekutiny v tele. Patrí medzi ne široká škála liekov, ktoré pomáhajú znižovať opuchy a normalizovať množstvo tekutiny v bunkách a tkanivách. Okrem oblasti medicíny sa diuretiká široko používajú v športe a výžive..

Mechanizmus účinku diuretík

Diuretiká sú lieky, ktoré spomaľujú absorpciu solí a tekutín v obličkových tubuloch, čím zvyšujú objem tekutiny vylučovanej močovým systémom. Čo sú diuretiká - jednoduchými slovami, ide o diuretiká, ktoré urýchľujú tok moču. Čo je diuretikum v medicíne? Je to liek, ktorého účinok je založený na schopnosti inhibovať reabsorpciu elektrolytov obličkami. Zvýšená eliminácia elektrolytov je sprevádzaná zvýšením objemu tekutiny vylučovanej z tela.

Indikácie pre použitie diuretík

Vzhľadom na špecifický mechanizmus účinku sa diuretiká používajú na liečbu chorôb spojených s nadmerným edémom. Vo farmakológii sú diuretiká predpísané v nasledujúcich prípadoch:

 • zlyhanie srdca a ciev;
 • glaukóm sprevádzaný zvýšeným očným tlakom;
 • arteriálna hypertenzia;
 • ochorenie pečene;
 • pri osteoporóze sú predpísané tiazidové diuretiká;
 • patológie obličiek, sprevádzané edémom;
 • urýchlenie eliminácie toxických látok pri rôznych otravách.

Zvýšený opuch je často dôsledkom patológií kardiovaskulárneho a močového systému. Akumulácia prebytočnej tekutiny sa vyvíja na pozadí zadržiavania sodíka v tele. Diuretiká na hypertenziu a srdcové zlyhanie sú zamerané špeciálne na odstránenie prebytočného sodíka, čo vedie k kontrakcii, zúženiu a zvýšeniu tonusu cievnych svalov. Diuretiká odstraňujú prebytočný sodík, v dôsledku čoho sa cievy rozširujú, klesá hladina krvného tlaku. V takýchto prípadoch sú predpísané tiazidové diuretiká..

Vďaka svojmu mechanizmu účinku sa tiazidové diuretiká používajú v prípadoch akútnej otravy pri nútenej diuréze. Toto je núdzový postup, počas ktorého sa pacientom intravenózne vstrekuje veľké množstvo roztoku, po ktorom nasleduje diuretikum, ktoré urýchľuje vylučovanie toxických látok z tela..

Diuretická klasifikácia

Diuretiká sú syntetického alebo bylinného pôvodu. Všetky skupiny diuretík majú odlišnú chemickú štruktúru, na základe ktorej je založená ich klasifikácia. Klasifikácia diuretík podľa mechanizmu účinku:

 • osmotický;
 • obsahujúce draslík;
 • tiazid;
 • loopback.

Každá z týchto skupín má špecifický typ pôsobenia na telo. Lekár vyberie diuretikum pre ochorenie spojené so zvýšeným opuchom na základe charakteristík farmakologického účinku..

Osmotické diuretiká

Osmotické diuretiká sú v diuretickej klasifikácii silné diuretiká, ktoré sa najčastejšie používajú ako súčasť komplexnej liečby najťažších a najvážnejších prípadov. Takéto prostriedky nie sú predpísané kurzami, ale jednorazovo. Ich princíp účinku je založený na znížení tlaku v krvnej plazme, čo má za následok zrýchlené vylučovanie tekutín z buniek a tkanív a elimináciu opuchov. Tieto lieky sa používajú na opuchy mozgu alebo pľúc, akútnu otravu, šokové stavy.

Sulfanilamidové diuretiká

Sulfanilamidové lieky sú veľkou skupinou liekov, ktoré zahŕňajú slučkové a tiazidové diuretiká. Tiazidy sú predpísané pre hypertenziu. Na prevenciu mŕtvice sa používa minimálna dávka týchto liekov. Neodporúča sa zvyšovať profylaktickú dávku, pretože to môže viesť k hypokaliémii. V prípade potreby sa tiazidy užívajú súčasne s draslík šetriacimi diuretikami. Slučkové diuretiká poskytujú okamžitý diuretický účinok pôsobením na filtráciu obličiek a urýchľujú vylučovanie tekutín a solí z tela. Lieky tejto skupiny pôsobia v oblasti stúpajúcej časti Jemne slučky. Vyznačujú sa rýchlym diuretickým účinkom, vďaka ktorému sa používajú na núdzové zmiernenie príznakov zlyhania obličiek a kardiovaskulárneho systému..

Draslík šetriace diuretiká

Draslík šetriace diuretiká sú diuretiká s miernym, jemným účinkom. Aktivujú vylučovanie sodných a chloridových iónov a súčasne znižujú výťažok draslíka. Lieky pôsobia priamo na distálne tubuly, „zodpovedné“ za výmenu iónov sodíka a draslíka. Diuretiká tejto skupiny sú predpísané pre vrodený Liddleov syndróm, cirhózu, glaukóm. Nemajú negatívny vplyv na glomerulárnu filtráciu.

Zoštíhľujúce diuretiká

V poslednej dobe sú diuretiká na chudnutie veľmi rozšírené. Popularita tejto metódy chudnutia je spôsobená skutočnosťou, že tukové tkanivo je z 90% tvorené z vody. Zrýchlené vylučovanie tekutín pomáha znižovať množstvo telesného tuku. Racionálna kombinácia diuretík má skutočne antiaterogénny účinok, vďaka ktorému sa ničia plaky cholesterolu. Názor, že sa kíl navyše zbavíte pomocou diuretík, však nie je nič iné ako mýtus..
V procese užívania diuretík sa z tela vylučuje iba tekutina. Nemajú žiadny vplyv na tukové bunky. Po ukončení užívania liekov sa všetky stratené kilogramy vrátia.

Nekontrolovaný príjem diuretík vedie k porušeniu rovnováhy vody a solí v tele, dehydratácii a ďalším závažným patologiám. V najťažších prípadoch predávkovania diuretikami sú možné poruchy funkcie obličiek, zrakové a sluchové halucinácie a kóma. Lieky, ktoré sú klasifikované ako diuretiká, sa používajú aj v oblasti športu. Niektorí športovci sa domnievajú, že vylučovanie prebytočnej tekutiny z tela prispieva k takzvanej „definícii svalov“. Diuretikum pomáha skrývať stopy po užívaní rôznych dopingových liekov.

Diuretiká, ktoré zvyšujú objem vylúčeného moču, významne znižujú koncentráciu dopingových liekov a ich produktov rozkladu v krvi. Niektorí športovci používajú diuretiká na rýchle zníženie telesnej hmotnosti, aby sa mohli zúčastniť rôznych zápasov a súťaží v menšej váhovej kategórii.

Po smrti jedného zo športovcov užívajúcich diuretiká na núdzové chudnutie sú diuretické lieky v športe zakázané.

Diuretiká v kulturistike

Diuretiká sú široko používané športovcami v kulturistike. Najbežnejšie užívanými diuretikami sú kľučkové diuretiká, ktoré majú okamžitý účinok. Používanie takýchto liekov by malo byť mimoriadne opatrné, pretože v podmienkach zvýšenej fyzickej námahy vyvolávajú ťažkú ​​dehydratáciu.
V kulturistike sa diuretiká pred súťažou používajú na zníženie množstva tekutín v podkožnom tkanive - to prispieva k zvýrazneniu tela vzpierača. Existuje aj špeciálna športová výživa, ktorá už obsahuje látky s močopudným účinkom. Nemôže sa konzumovať dlho..

Zoznam diuretických liekov

 • Furosemid
 • Britomar
 • Diuver
 • Bufenox
 • Lasix

Vedľajšie účinky diuretík

Diuretické lieky by sa mali brať s mimoriadnou opatrnosťou, pretože nekontrolované užívanie môže spôsobiť vážne poškodenie zdravia.

Vedľajšie účinky diuretík:

 • Zvýšená koncentrácia kyseliny močovej v krvi.
 • Suché ústa.
 • Ospalosť, letargia, apatia.
 • Svalové kŕče.
 • Porucha stolice.
 • Zvýšená hladina cukru v krvi.
 • Zhoršujúce sa libido.
 • Bolesti hlavy, závraty.

Dôsledkom užívania Furosemidu sú často nevoľnosť, hnačky, pokles vápnika, draslíka a horčíka. Možné vedľajšie účinky diuretík tiež zahŕňajú zvracanie, kožné vyrážky, u mužov - zhoršenie erektilnej funkcie, u žien sa pozorujú menštruačné nepravidelnosti..

Bylinné diuretiká

Diuretiká, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis, sú vážne lieky, ktoré, ak sa nekontrolovateľne užívajú, môžu mať nebezpečné zdravotné následky. Preto, aby sa získal diuretický účinok, mnoho ľudí dáva prednosť použitiu bylinných diuretík - liečivých rastlín, potravy.

Bylinné diuretiká

 • brezové listy;
 • čakanka;
 • pastierska taška;
 • Šípka;
 • tansy;
 • praslička roľná;
 • harmanček;
 • medvedica;
 • borievka;
 • ľanové semienko.

Ako infúzie alebo odvar sa používajú prírodné diuretiká. Ale pred ich použitím musíte určite konzultovať s lekárom, pretože každá liečivá rastlina má množstvo kontraindikácií.

Diuretické výrobky

 • jahody;
 • čučoriedka;
 • vodný melón;
 • melón;
 • uhorky;
 • tekvica;
 • zeler;
 • petržlen a kôpor;
 • brusnica;
 • ananás.

Prírodné diuretiká majú oproti liekom niekoľko výhod - majú mierny a šetriaci účinok na telo, sú vhodné na dlhodobé užívanie a nespôsobujú závažné nežiaduce reakcie. Takéto mierne diuretiká sa môžu kombinovať s liekmi..

Kontraindikácie pri používaní diuretík

Diuretiká vo farmakológii sú rozdelené do samostatných skupín, existuje však množstvo absolútnych kontraindikácií, pri ktorých je použitie akýchkoľvek diuretík prísne zakázané. Kontraindikácie pre diuretiká:

 • hypokaliémia;
 • dekompenzovaná cirhóza pečene;
 • akútne zlyhanie obličiek a dýchacích ciest.

Tiazidy sa nepoužívajú pri žiadnom type cukrovky, pretože môžu spôsobiť prudké zvýšenie hladiny cukru v krvi. Osmotické diuretiká sú zakázané v prípade nedostatočnej srdcovej činnosti.

Výkon

Diuretiká sú diuretiká, ktoré sa používajú na liečbu stavov so zvýšeným opuchom. Jedná sa o účinné lieky, ktoré sa odporúčajú užívať iba podľa pokynov lekára. Nekontrolovaný príjem diuretických liekov môže viesť k nebezpečným následkom pre telo..

Najefektívnejšie diuretikum: diuretické hodnotenie

Hlavnou úlohou takýchto liekov je odstránenie prebytočnej tekutiny z ľudského tela. Spolu s ním odchádzajú soli a tiež chemikálie, ktoré sa hromadia v tkanivách a krvných cievach. Ako správne zvoliť dobré diuretikum, dozviete sa v blogu „Tovariki“.

Existuje mnoho funkcií, pretože každý typ produktu sa vyznačuje svojou vlastnou dobou trvania, mechanizmom a rýchlosťou pôsobenia. V rámci tohto materiálu sa bližšie pozrieme na zoznam najlepších liekov, aby ste mohli zhodnotiť ich prínos a urobiť správnu voľbu..

Čo je dôležité vedieť o diuretikách

Základným princípom liekov na odstránenie tekutín je aktívne pôsobenie na obličky. Zložky vybraného liečiva spomaľujú absorpciu vody a solí v obličkových kanáloch, čím zvyšujú tvorbu moču. Pomocou predstavenej skupiny sa môžete zbaviť opuchov, účinne očistiť telo od toxínov a normalizovať acidobázickú rovnováhu.

Klasifikácia

Nie je možné rozdeliť túto kategóriu do jedného celku, pretože všetky výrobky sa vyznačujú odlišným chemickým zložením. Existujú 4 hlavné typy výrobkov, z ktorých každý má svoje vlastné farmakologické účinky. V súlade s tým a v závislosti od konkrétnej choroby pacienta lekár predpisuje potrebný liek. Nedá sa jednoznačne povedať, ktoré diuretikum je lepšie - pre každého človeka to bude individuálne.

Draslík šetriaci

Zvyšujú produkciu chloridových a sodných iónov, zatiaľ čo proces uvoľňovania draslíka z tela klesá. Diuretiká tejto skupiny sú skôr slabé a svojou účinnosťou sú výrazne nižšie ako lieky iných odrôd. Často sa používajú spolu s inými liekmi, ktoré poskytujú nežiaduce uvoľňovanie prvkov, ako sú horčík a vápnik, a odporúčajú sa tiež na liečbu hypertenzie. Priebeh prijatia je tvorený malými dávkami drogy.

Osmotický

Používajú sa na liečbu akútnych prípadov sepsy, porúch tvorby moču, počas záchvatov glaukómu, s mozgovým edémom. Sú tiež predpísané na urýchlenie procesu odstraňovania toxických látok v dôsledku otravy alebo predávkovania diuretikami. Patria do kategórie silných, preto sú priradené raz.

Loopback

Vedú k zvýšenému vylučovaniu draslíka spolu s močom. Odporúča sa užívať lieky tejto kategórie perorálne (prehĺtaním) pred jedlom. Možno však zvážiť aj možnosť intramuskulárnych injekcií, ktoré urýchľujú dosiahnutie požadovaného účinku. Majú silný účinok, preto je tento typ zakázané užívať s protizápalovými nesteroidnými tabletami..

Tiazid

Používajú sa dosť aktívne. Ľahko sa vstrebávajú do gastrointestinálneho traktu a pacienti ich dobre znášajú. V porovnaní s vyššie opísanými sa vyznačujú menšou silou, ale trvajú dlhšie, preto sú indikované u pacientov s chronickými patológiami..

Aké lieky zvoliť

Môže byť dosť ťažké získať najlepšie diuretikum, pretože sortiment na modernom trhu je pôsobivý. Pre zjednodušenie úlohy sme pre vás pripravili zoznam možností, ktoré vám pomôžu vyrovnať sa s touto chorobou, Pred zakúpením tohto alebo toho lieku by ste si mali určite dohodnúť stretnutie s lekárom. Diuretiká môžu spôsobiť množstvo vedľajších účinkov a niektoré odrody môžu pri nesprávnom užívaní viesť dokonca k vážnym komplikáciám. Pri výberovom procese sa oboznámte s sortimentom ponúkaným v katalógu „Tovar“. Zákazníkom ponúkame iba najefektívnejšie produkty na domácom trhu za prijateľnú cenu. Nájsť tu mierne diuretikum nebude ťažké..

MiestonázovFunkcia v hodnotení
Najlepšie saluretiká
1FurosemidKoná rýchlo a efektívne
2BumetanidJedno z najsilnejších diuretík
3IndapamidÚčinný a lacný liek
Najlepšie šetriace draslík
1TriamterenŠetrne odvádza tekutinu z tela
2AmiloridNajlepší liek na vysoký krvný tlak
Najlepšie osmotický
1ManitolVeľmi rýchla akcia

Najlepšie v saluretickej skupine

Vyznačujú sa dlhodobým hypotenzným účinkom. Hlavným rysom je zvýšené vylučovanie sodíka močovinou.

"Furosemid"

Patrí do kategórie silných diuretík. Používa sa na rýchle odstránenie rôznych druhov opuchov a zníženie tlaku. Nie je vhodný na dlhodobé použitie. Odborníci klasifikujú drogu ako nebezpečnú (v prípade, že ju užijete bez dodržania predpísaných kurzov). Aktívne zložky nielenže odvádzajú tekutinu z tela, ale vylučujú aj také dôležité prvky, ako je draslík, horčík a železo. Pri výbere najsilnejšieho diuretika by ste však určite mali študovať túto skupinu..

Výhody:

 • Skutočne účinné diuretikum
 • Výsledok sa dostaví do hodiny po užití
 • Platí do 6 hodín
 • Uvoľňuje prácu srdca
 • Je to lacné

Nevýhody:

 • Nie je vhodný na dlhodobé použitie
 • Široký zoznam kontraindikácií: pankreatitída, zlyhanie obličiek, cukrovka
 • Môže spôsobiť alergie, problémy s nervovým a kardiovaskulárnym systémom, narušiť činnosť zmyslov

„Bumetanid“

Lekári odporúčajú používať ho pri užívaní Furosemidu neprináša požadovaný účinok. Pomáha pri cirhóze pečene, poruchách krvného tlaku, zmierňuje opuchy.

Výhody:

 • Jedno z najsilnejších saluretík
 • Rýchlo sa vstrebáva, vďaka čomu začne pôsobiť skôr
 • Dobre eliminuje opuchy

Nevýhody:

 • Efekt netrvá dlho
 • Znižuje krvný tlak
 • Spolu s kvapalinou odstraňuje z tela užitočné stopové prvky
 • Liek sa nemá užívať príliš dlho
 • Nevhodné pre osoby staršie ako 60 rokov
 • Môže vyvolať bolesti brucha, závraty, nevoľnosť

„Indapamid“

Po požití sa začne rozširovať v tkanivách a krvných cievach obličiek. Účinná látka liečiva je schopná vykonávať zmeny v štruktúre membrán, a tým znižovať ich priepustnosť pre vápnik.

Výhody:

 • Podporuje činnosť srdca
 • Vhodný na dlhodobú liečbu
 • Účinné počas dňa
 • Eliminuje opuchy
 • Nie drahé

Nevýhody:

 • Priemerná účinnosť medzi podobnými liekmi
 • Nemôžu ho používať tehotné a dojčiace ženy
 • Môže mierne znížiť krvný tlak
 • Medzi nežiaduce reakcie patrí zápcha, dehydratácia, kašeľ

Najlepšie spomedzi šetriacich draslíkom

Tieto lieky pomáhajú urýchliť vylučovanie sodíka. Výraznou črtou je takmer úplná absencia toxicity. Táto skupina sa najčastejšie predpisuje pacientom trpiacim na opuchy v dôsledku srdcového zlyhania..

„Triamteren“

Vyznačuje sa mäkkým princípom konania. Je predpísaný v prípadoch hypertenzie, pomáha zlepšovať stav cirhózy pečene. Pozitívna reakcia nastáva po 2 hodinách.

Výhody:

 • Účinné a šetrné prostriedky na odvod tekutín z tela
 • Vhodné na ošetrenie detí
 • Možno užívať dlhodobo bez ujmy na zdraví
 • Čas akcie - asi 12 hodín
 • Zbavte sa sodíka, ale zadržte draslík

Nevýhody:

 • Zlá rozpustnosť
 • Niekedy spôsobuje obličkové kamene
 • Nie je vhodný na použitie počas laktácie
 • Môže spôsobiť dehydratáciu

„Amilorid“

Pomerne slabé diuretikum, ale s dlhodobým účinkom. Používa sa hlavne na liečbu hypertenzie, na potlačenie opuchov spôsobených srdcovými chorobami.

Výhody:

 • Skvelé na vysoký krvný tlak
 • Nepoškodzuje pečeň a obličky
 • Takmer neodstraňuje draslík z tela
 • Môže sa užívať dlho
 • Účinok trvá celý deň

Nevýhody:

 • Môže viesť k prebytku draslíka v tele
 • Narúša prácu gastrointestinálneho traktu

Najlepšie medzi osmotickými

Od okamihu, keď sa takéto lieky dostanú do krvi, zvyšujú jej osmotický tlak, čo má za následok uvoľňovanie tekutiny z tkanív do ciev. Potom sa činidlo filtruje v obličkách a bez reabsorpcie. Sodík a voda sa nevracajú, ale aktívne sa z tela vylučujú.

"Manitol"

Realizuje sa vo forme roztoku v ampulkách. Ak hľadáte rýchle diuretikum, je to práve to, čo potrebujete..

Výhody:

 • Má silný močopudný účinok
 • Zmierňuje opuch dobre
 • Eliminuje sodík a zadržiava draslík
 • Je lacný

Nevýhody:

 • Dostupné iba na lekársky predpis
 • Dlhý zoznam kontraindikácií vrátane hyponatrémie a hemoragickej cievnej mozgovej príhody
 • Predávkovanie, dehydratácia a halucinácie

Ďalšie možnosti

„Klonidín“

Obsahuje účinnú látku s rovnakým názvom, ktorá preniká takmer do všetkých štruktúr, ale je koncentrovanejšia v centrálnom nervovom systéme.

Výhody:

 • Účinné diuretikum
 • Široké spektrum účinku

Nevýhody:

 • Môže spôsobiť sucho v ústach
 • Medzi nežiaduce účinky patrí ospalosť, bolesť hlavy, duševná a erektilná dysfunkcia, nevoľnosť
 • Neužívať tehotné ženy a deti do 15 rokov

„Reserpine“

Ovplyvňuje nervový systém, je zodpovedný za zníženie produkcie norepinefrínu (je to on, kto rozširuje cievy). Liečivo má pozitívny vplyv na krvný obeh v mozgu, čo ho robí nevyhnutným pri liečbe duševných patológií. V psychiatrickej praxi sa často používa ako pomocná zložka na zlepšenie sedatív..

Výhody:

 • Dobre sa kombinuje s inými diuretikami
 • Koná rýchlo
 • Vhodné pre krátke liečebné kurzy

Nevýhody:

 • Nepoužívať u pacientov so žalúdočnými vredmi a ochorením obličiek
 • Medzi nežiaduce účinky patrí depresia, podráždenie pokožky, slabosť a poruchy trávenia

"Anaprilin"

Na zníženie krvného tlaku stačí jedna dávka. Po 3 týždňoch sa pozoruje stabilný účinok. Užívanie liekov u pacientov s ochorením koronárnych artérií môže pomôcť znížiť frekvenciu záchvatov angíny. Majú vylepšenie, vďaka ktorému ľahšie znášajú fyzickú aktivitu..

Výhody:

 • Rýchlo sa vstrebáva
 • Platí 5 hodín
 • Môže byť použitý na liečbu detí
 • Nie je kontraindikovaný u tehotných žien
 • Vhodné na použitie v prípade porúch centrálneho nervového systému

Nevýhody:

 • U starších ľudí sa má liek brať opatrne.
 • Znižuje krvný tlak

"Dichlothiazide"

Umožňuje nielen zvýšiť stratu tekutín. Jednou z hlavných čŕt je zníženie citlivosti hladkých svalov ciev.

Výhody:

 • Má silný, ale mierne močopudný účinok
 • Eliminuje sodík a chlór z tela
 • Vhodný na dlhodobé použitie
 • Zlepšuje funkciu obličiek
 • Pomáha znižovať smäd
 • Maximálny účinok sa pozoruje 3 hodiny po požití
 • Liek účinkuje 16 hodín

Nevýhody:

 • Kontraindikované pri akútnom zlyhaní obličiek
 • Môže spôsobiť vedľajšie účinky: nevoľnosť a slabosť

„Síran horečnatý“

Vyznačuje sa choleretickými, sedatívnymi, antikonvulzívnymi účinkami. Rozširuje tepny, a tým znižuje dodatočné zaťaženie srdca.

Výhody:

 • Funguje do hodiny po užití
 • Má spazmolytický a upokojujúci účinok
 • Zvyšuje močenie

Nevýhody:

 • Ako diuretikum podávané intravenózne alebo intramuskulárne
 • Netrvá dosť dlho

"Dibazol"

Patrí do kategórie myotropických spazmolytík, rozširuje kapiláry. Táto vlastnosť robí látku nepostrádateľnou v procese terapeutických opatrení na zníženie krvného tlaku..

Výhody:

 • Zmierňuje bolesť
 • Uvoľňuje cievy, eliminuje kŕče
 • Vhodný na žalúdočné vredy a zápal žalúdka

Nevýhody:

 • Nie je možné použiť počas tehotenstva a laktácie
 • Kontraindikované u ľudí s ochorením obličiek a pečene.
 • Možné vedľajšie účinky: potenie, závraty, alergie, znížený krvný tlak

"Captopril"

U pacientov trpiacich CHF znižuje percentuálny obsah sodíka v tele. Má vazodilatačný účinok.

Výhody:

 • Široké spektrum účinku
 • Môže sa používať s inými diuretikami
 • Mierny močopudný účinok
 • Eliminuje bolesť
 • Vhodný na bežné použitie

Nevýhody:

 • Tento liek by sa mal používať s opatrnosťou u detí a starších ľudí.
 • Kontraindikované u pacientov so zlyhaním srdca a obličiek

Niektoré veľké farmaceutické spoločnosti

 • Eurofarma. Je to celá sieť lekární európskeho typu. Ponúka svojim zákazníkom viac ako 10 000 liečivých názvov, medzi ktorými nájdete účinné a overené lieky, ktoré prešli klinickými skúškami.
 • „Biosyntéza“. Jedná sa o celú akciovú spoločnosť, ktorá združuje 10 veľkých spoločností zodpovedných za výrobu farmaceutických výrobkov.
 • „Organické“. Značka sa zaoberá výrobou kvalitných a úplne bezpečných výrobkov. Výrobné technológie sa neustále zdokonaľujú. Sortiment výrobkov sa pravidelne rozširuje a aktualizuje.
 • Hemofarm je spoločnosť, ktorá bola založená v roku 1960. Výrobky sa predávajú v Európe vrátane ruského trhu.
 • Sandoz je medzinárodná organizácia, ktorá vyrába takmer všetky farmakoterapeutické skupiny liekov. Sortiment zahŕňa aj najlepšie silné diuretiká.

Prečo sa prezentované produkty pijú na chudnutie

V tele každého človeka je nadbytočná tekutina. Spolu s konzumáciou potravy sa postupne hromadí v bunkách tela. Tukové tkanivo je tiež druhom nádoby na vodu, ktorá nevychádza prirodzene. To je problém, v súvislosti s ktorým je potrebné uchýliť sa k pomoci diuretík.Užitočné mikroelementy sa aktívne vylučujú močom. Ak budete postupovať podľa odporúčaní lekára a budete brať lieky správne, nebudú žiadne problémy. Ale pri pokuse o samoliečbu môže byť nedostatok draslíka a ďalších látok potrebných pre životne dôležitú činnosť. To sa neskončí dobre, pretože týmto spôsobom je narušené fungovanie vnútorných systémov a jednotlivých orgánov..

Ktoré sú bezpečné

Neexistujú žiadne lieky, ktoré by boli úplne neškodné. Akýkoľvek liek môže mať negatívny účinok, ak sa používa nesprávne alebo bez zohľadnenia kontraindikácií pacienta. Svoju úlohu zohráva aj dávkovanie. Na základe toho môže byť ten istý liek užitočný a naopak zdraviu škodlivý. Pri výbere najsilnejších diuretických piluliek by ste si nemali myslieť, že ich pravidelné užívanie bude mať pozitívny vplyv iba na stav vášho imunitného systému. Väčšina diuretík je nebezpečná, pretože ich hlavnou úlohou je aktívne zbaviť telo tekutín. Z tohto dôvodu dochádza k narušeniu rovnováhy voda-elektrolyt. Napriek vyššie uvedeným skutočnostiam možno spomedzi celého dostupného sortimentu rozlíšiť najmä bezpečné lieky - sú to „Triamteren“ a „Spironolactone“.

Diuretické výrobky a tehotenstvo

Pri hľadaní účinných produktov proti opuchom si ženy nosiace dieťa ako alternatívu k liekom vyberajú rôzne bylinky. Na trhu skutočne existujú prípravky alebo čaje, ktoré sú umiestnené ako úplne neškodné prostriedky na zvýšenie tonusu a očistu tela.Počas tehotenstva sa objem krvi matky zvyšuje na 60%. To je nevyhnutné pre normálnu funkciu pečene a pre výživovú rovnováhu plodu. Diuretiká túto rýchlosť znižujú a obličky začnú vylučovať látku zvanú renín. Zužuje kapiláry, takže prietok krvi, ktorý sa ukáže ako malý, môže prúdiť do najdôležitejších orgánov. Pri zohľadnení aktívnej výroby tejto zložky sa tlak zvyšuje. Užívanie ďalších diuretických liekov iba zhorší situáciu, čo môže viesť k rozvoju hypertenzie. Je však prípustné, aby ženy užívali tieto lieky, ak majú závažný predmenštruačný syndróm, ktorý je zvyčajne sprevádzaný silným nadúvaním, bolesťami hlavy a ťažkosťami v tele..

Pravidlá prijímania

Zvážte špecifické vlastnosti produktu, ktorý plánujete použiť. Tiazidové diuretiká majú silný účinok, vyplavujú z tela prvky ako chlór a sodík. Zvláštnosťou ich použitia je navyše to, že po určitom čase sa hladina účinku týchto diuretík neznižuje. Tableta začne pôsobiť 2 hodiny po užití a svoj účinok si zachováva ďalších 12 hodín. Odborníci odporúčajú po týždňovej kúre si dať pauzu. V prvých dňoch je lepšie znížiť dávkovanie. Tiež nezaškodí upraviť stravu počas obdobia užívania liekov tejto skupiny: musíte jesť viac potravín, ktoré obsahujú draslík. Looped je ďalšou kategóriou silných liekov. Aktivujú sa po vstupe do gastrointestinálneho traktu už po hodine a zostávajú aktívne 4 hodiny. Je lepšie naplánovať ich príjem ráno, nie viac ako 1 krát za deň. Pri konzumácii tých, ktoré šetria draslík, nie je potrebné monitorovať hladinu tohto prvku v tele a dodatočne používať to, čo obsahuje to. Účinnosť sa zvyčajne prejaví do 2 hodín po absorpcii, niekedy sa môže oneskoriť a prejaviť sa až po dvoch dňoch. Bylinné diuretiká sa užívajú po jedle. V priebehu kurzu je lepšie úplne opustiť korenie a všetky druhy omáčok. Je dôležité spotrebovať čo najviac vody.

Byliny a zelenina s močopudným účinkom

 • Koriander je prírodný liek na odstránenie tekutín. Umožňuje znížiť tlak. Pri použití pri varení môže neutralizovať nebezpečné karcinogény uvoľňované pri príprave vyprážaného mäsa.
 • Žihľava vás môže zbaviť chorôb obličiek a zabrániť tvorbe kameňov. Bojuje proti baktériám v tele. Zmierňuje zápaly a pozitívne ovplyvňuje črevnú mikroflóru.
 • Bearberry. Suché listy tejto rastliny ľahko nájdete v každej drogérii. Je bezpečný a má silný močopudný účinok. Hlavnou výhodou je prítomnosť úzkeho zoznamu kontraindikácií. Ďalšou vlastnosťou je protizápalový účinok na urogenitálny systém. Aj tehotné ženy a dojčiace matky môžu rastlinu používať na močopudné účely. Tu je dôležité iba dodržiavať podmienky - kurz by nemal trvať dlhšie ako 5 dní, po ktorých sa urobí prestávka na týždeň.
 • Kvety yarrow - odvary na ich základe vám umožňujú zvýšiť odtok kvapaliny. Ženy v predmenštruačnom období môžu užívať túto kompozíciu dvakrát denne, aby znížili intenzitu krvácania a znížili bolesť..

Venujte pozornosť bylinnému čaju „Healing Gift of Altai“, ktorý je k dispozícii v katalógu obchodnej platformy „Tovarika“. Aktívne eliminuje opuchy, vyznačuje sa protizápalovým účinkom.

Najúčinnejšie diuretikum sa dá ľahko nájsť medzi potravinami, ktoré konzumujete každý deň. Tu sú niektoré z nich:

 • Fenikel (môže sa použiť na čistenie čriev). Pomáha proti nadúvaniu, zápalom, zápche.
 • Cesnak je známa zelenina, ktorá bojuje proti vírusom a baktériám. Jeho liečivé vlastnosti podporujú elimináciu škodlivých mikroorganizmov. Aby sa dosiahol požadovaný účinok, klinčeky by sa mali konzumovať surové..
 • Petržlen je nielen prísadou mnohých jedál, ale aj dobrým spôsobom na odstránenie tekutín z tela..

Malo by sa chápať, že ak aktívne konzumujete diuretiká a pijete málo vody, bude existovať riziko dehydratácie, čo len zhorší situáciu. Najlepšie diuretiká pre vás môže odporučiť iba odborník. Pamätajte, že výber produktu sami a jeho užívanie bez premysleného systému je zdraviu nebezpečné.

Prečo dochádza k zúženiu ciev mozgu a ako ho vyliečiť

Čo je to hypertenzia (arteriálna hypertenzia) a aké sú jej typy?