Neúplná blokáda PNPG na EKG

Patologický stav, pri ktorom je narušené vedenie elektrického impulzu vodivým systémom srdcového svalu, sa nazýva srdcový blok. Za dôvod jeho vzhľadu sa považuje zmena sekvencie, rýchlosti a sily kontrakcie určitej oblasti srdcového svalu. Takéto patológie je možné identifikovať pomocou elektrokardiogramu, ktorého výsledky používajú odborníci na hodnotenie srdcovej frekvencie, polohy elektrickej osi srdca a charakteristík jeho rytmu..

Záver EKG obsahuje veľa pre pacienta nepochopiteľných pojmov, ktoré nevysvetľujú pôvod patologického stavu, ale naopak vyvolávajú veľa otázok o riziku nežiaducich následkov. Vidieť vo výsledkoch echokardiogramu záznam „neúplná blokáda pravej vetvy zväzku“, pacient je zmätený - táto fráza vyzerá desivo, hoci klinický priebeh ochorenia je charakterizovaný absenciou špecifických príznakov.

Preto v tomto článku chceme povedať našim čitateľom, čo znamená NBBBB na EKG, poskytnúť podrobné informácie o etiológii jeho výskytu, známkach a dôsledkoch tohto patologického stavu, odporúčaných metódach jeho liečby a prevencii..

Charakteristické pre Jeho zväzok

Ľudský srdcový sval sa skladá z častí, ktorých kontrakcie zabezpečujú krvný obeh v tele - predsiene, ktoré dostávajú krv z žíl, a komory, ktoré dostávajú krv z predsiení a pumpujú ju do tepien. Ich funkčná aktivita je výsledkom vystavenia elektrickým impulzom, ktoré vytvárajú srdcové štruktúry.

Hlavná úloha pri generovaní oscilácií, ktoré sťahujú predsiene, je priradená sínusovému uzlu. Potom sa impulz oneskorí v atrioventrikulárnom (atrioventrikulárnom) uzle a prechádza akumuláciou svalových vlákien - Hisovým zväzkom. Jeho spoločný kmeň sa delí na dve vetvy („nohy“) - pravú a ľavú, práve cez ne prúdi elektrický náboj do Purkenierových vlákien a komôr.

Čiastočná zmena pohybu elektrických impulzov pozdĺž vodivého systému srdca sa nazýva neúplná blokáda vetvy pravého zväzku. Tento patologický stav zaujíma „čestné“ druhé miesto medzi rôznymi poruchami funkcie myokardu. Praktickí kardiológovia to nepovažujú za nezávislé ochorenie, ale za elektrokardiografický znak patológie kardiovaskulárneho systému..

Príčiny poruchy intraventrikulárneho vedenia

Čiastočná porucha pravej vetvy zväzku je spôsobená rôznymi nepriaznivými faktormi. Vrodené alebo získané patológie, ktoré sú sprevádzané nadmerným zaťažením pravej komory a spôsobujú hypertrofiu - patria medzi ne:

 • stenóza (zúženie) mitrálnej chlopne;
 • defekt predsieňového septa;
 • trikuspidálna nedostatočnosť;
 • ischemická choroba;
 • arteriálna hypertenzia;
 • hypertrofia a dilatácia pravej predsiene a komory v dôsledku zvýšeného krvného tlaku v malom kruhu (pľúcnom) krvnom obehu;
 • akútny infarkt myokardu.

Ďalšie dôvody sú:

 • alkoholická a toxická kardiomyopatia;
 • porušenie metabolických procesov;
 • pokles koncentrácie draslíka a horčíka v krvi;
 • prítomnosť jazvových zmien v umiestnení vetiev zväzku His, ku ktorým došlo v dôsledku infarktu myokardu, reumatizmu, myokarditídy, systémového lupus erythematosus;
 • emfyzém pľúc;
 • bronchiálna astma;
 • tromboembolizmus koronárnych ciev.

Neúplná blokáda PNPG pomáha spomaliť prenos elektrických impulzov pozdĺž kontraktilných svalových vlákien srdcového svalu. Niekedy sa dá zistiť pri dekódovaní výsledkov EKG zdravého mladého človeka - bez prítomnosti konkrétnych príznakov kardiológovia považujú tento stav za variant fyziologickej normy.

Známky zmien vedenia srdca

Zníženie rýchlosti prechodu sínusových a mimomaternicových impulzov pozdĺž modifikovaných vlákien pravého zväzku Hisovho zväzku vedie k prudkému narušeniu sekvencie excitácie komôr, nemá však osobitný vplyv na rytmus a srdcovú frekvenciu..

Klinické prejavy neúplnej blokády sú:

 • dyspnoe, prejavujúca sa nedostatkom kyslíka v ľudskom tele;
 • zvýšená srdcová frekvencia;
 • rýchla únavnosť;
 • myasthenia gravis - znížená svalová sila;
 • závraty;
 • bolestivé pocity v oblasti hrudníka;
 • synkopa - útok krátkodobej straty vedomia, ktorá je spôsobená dočasným porušením prietoku krvi mozgom.

V prípade úplnej blokády PNPG dochádza k excitácii svalovej vrstvy srdca a pravej polovice medzikomorovej septa v dôsledku impulzu cez vodivý systém z ľavej komory. Výraznejšie príznaky srdcového zlyhania sa prejavia blokádou ľavej vetvy Hisovho zväzku - v takom prípade potrebuje pacient urgentnú lekársku pomoc.

Dodatočná diagnostika

Na stanovenie kompetentnej diagnózy predpisuje kvalifikovaný kardiológ pacientovi komplexné vyšetrenie vrátane:

 • biochemický krvný test - na stanovenie množstva životne dôležitých stopových prvkov a koncentrácie cholesterolu;
 • sonografia - štúdium štruktúry srdca pomocou ultrazvukových vĺn;
 • TEE je typ sonografického vyšetrenia (cez pažerákovú dutinu), ktoré sa používa pri obzvlášť závažných patologických stavoch na hodnotenie stavu srdca, ktorý je pri konvenčnom ultrazvuku neviditeľný;
 • počítačová tomografia, ktorá umožňuje správne posúdiť funkčnú činnosť srdca.

Podrobnejšie informácie o type blokády zväzku His je možné získať pomocou 24-hodinového Holterovho monitorovania - bežnej metódy funkčnej diagnostiky, ktorá umožňuje monitorovať elektrokardiogram po dobu 24 hodín.

Čo robiť?

Pri normalizácii vedenia elektrického impulzu srdcovým svalom sú dôležité včasné terapeutické a profylaktické opatrenia. Starší pacienti by mali byť hospitalizovaní pre stacionárnu liečbu srdcovou stimuláciou - elektrickými impulzmi danej sily a frekvencie.

Metódy liekovej terapie zahŕňajú použitie:

 • anticholinergné látky, ktoré majú parasympatický účinok na srdcový sval - Atropín, Platyfylín;
 • lieky, ktoré ovplyvňujú sympatický nervový systém - efedrín, norepinefrín, Alupent, Izadrin;
 • kortikosteroidné hormóny - prednizolón, hydrokortizón, dexametazón;
 • lieky, ktoré znižujú koncentráciu draslíka v krvi - Lasix, glukonát vápenatý;
 • srdcové glykozidy - digoxín;
 • blokátory enzýmu konvertujúceho angiotenzín (vazodilatanciá) - Prestarium, Ampril, Zokardis;
 • antiarytmické lieky - Diphenin, Ritmodan, Giluritmal;
 • lieky, ktoré viažu β-adrenergné receptory - Transicor, Blockarden, Vasakor, Nebilan atď..

Priebeh patologického stavu

Prognóza neúplného blokovania vetvy pravého zväzku pri absencii závažných klinických príznakov je priaznivá. V prítomnosti organických zmien a zhoršenej funkčnej činnosti srdcového svalu sa zvyšuje riziko dlhodobých komplikácií a smrti..

Progresia patologického stavu - vývoj atrioventrikulárnej (atrioventrikulárnej) blokády a zvýšenie srdcového svalu vedie k ukončeniu elektrického impulzu, zmenám krvného obehu cievami a rytmu kontrakcie srdca, zvýšenému krvnému tlaku, zlyhaniu srdca.

Mnoho pacientov, ktorí majú problémy s prenosom elektrických impulzov v hlavnom orgáne, sa zaujíma o otázku: „Môže sa srdcová blokáda dediť?“ Je ťažké dať jednoznačnú odpoveď - praktickí kardiológovia sa domnievajú, že existuje genetická predispozícia k dysfunkcii srdcového vodivého systému.

Preventívne opatrenia pre poruchy vedenia impulzov zahŕňajú:

 • odmietanie zlých návykov;
 • použitie komplexov vitamínov;
 • obmedzenie psycho-emocionálneho stresu a fyzickej aktivity;
 • dobrý odpočinok a spánok;
 • vyvážená strava;
 • mierne cvičenie;
 • včasná liečba patologických procesov, ktoré môžu spôsobiť poruchy srdcového rytmu.

Ak má pacient abnormálny vzhľad srdcového akordu, prolapsu mitrálnej chlopne, otvoru v septe oddeľujúceho predsieňové komory, je na vykonávanie racionálnej terapie a prevenciu patologických zmien nevyhnutný stály dohľad nad kvalifikovanými odborníkmi. Na záver vyššie uvedených informácií by som chcel ešte raz zdôrazniť dôležitosť periodického EKG. Nemali by sa ignorovať objavujúce sa bolestivé pocity v hrudnej kosti, závraty, pocit ťažkosti a slabosti - je nevyhnutne potrebné navštíviť kardiológa a splniť všetky jeho menovania.!

Neúplný blok vetvy pravého zväzku

Srdce je napriek svojej relatívne malej veľkosti veľmi zložité. Jeden orgán koniec koncov obsahuje toľko funkcií: schopnosť vytvárať vzrušenie, viesť ho srdcovým tkanivom, vykonávať kontrakcie a uvoľňovať krv do tela..

Systém, ktorý nastavuje „rytmus“ srdca

Vodivý systém je jedinečný súbor buniek, uzlov, vlákien, ktoré sú schopné generovať impulzy a prenášať ich do myokardu. Vďaka tomuto systému sa srdce sťahuje, vzniká rytmus. Normálny srdcový rytmus je sínus. Nazýva sa to preto, lebo jeho frekvenciu produkuje centrum automatizmu prvého rádu vodivého systému - sinoatriálny alebo sínusový uzol. Nachádza sa v pravej predsieni a vzrušuje horné srdcové komory..

Potom sa impulz dostane do stredu automatizmu druhého rádu - AV spojenia, ktoré sa nachádza na hranici hornej a dolnej oblasti srdca. Z tohto stredu je impulz vedený ešte nižšie k Jeho zväzku, ktorý sa rozvetvuje a vytvára dve vetvy - nohy: pravú a ľavú. Nohy idú do komôr a rozvetvujú sa do najmenších Purkyňových vlákien. Úseky vodivého systému umiestnené pod AV uzlom sú zodpovedné za normálne vzrušenie a kontrakciu dolných srdcových úsekov - komôr..

„Problémy“ na pravej nohe

Blok vetvy vpravo

V prírode neexistuje dokonalý mechanizmus, ktorého práca nemôže zlyhať. Vodivý systém nie je výnimkou. V ľudskom tele môžu nastať niektoré zmeny, ktoré vedú k porušeniu tvorby a vedenia impulzu v ktorejkoľvek jeho časti. Ak dôjde k porušeniu v oblasti komôr, dôjde k blokáde vetvy zväzku. Zvážte dôvody vývoja blokády pravej nohy, ktorá môže byť úplná alebo neúplná.

Intraventrikulárne problémy

Pre neúplnú blokádu pravej vetvy zväzku His je charakteristické spomalenie vedenia impulzu pozdĺž vlákien vodivého systému v tejto oblasti, ako aj určité oneskorenie v excitácii a kontrakcii oblasti myokardu, za ktoré je „zodpovedný“ pravý pedikul. Pri neúplnej blokáde pravej nohy je toto oneskorenie takmer nepostrehnuteľné a dosahuje zlomok milisekundy a vo väčšine prípadov nijako neovplyvňuje činnosť srdca..

Iná situácia je pri úplnej blokáde pravej nohy. V tomto prípade je pokrok impulzu úplne blokovaný, čo môže mať vplyv na kvalitu kontrakcií srdca a hemodynamiky. Vyššie opísané blokády sú intraventrikulárne a keď sa vyskytnú, môžu trpieť dolné srdcové komory. A ak možno neúplnú blokádu pravej nohy považovať za variant normy, potom úplná blokáda naznačuje vývoj patológie.

Štandardný variant

Funkčný neúplný vetvový blok pravého zväzku

Štruktúra vodivého systému u ľudí je podobná, má však aj individuálne vlastnosti. Potvrdzuje to fyziologická neúplná blokáda pravej vetvy zväzku. Toto je funkčný stav, ktorý nemá nič spoločné so srdcovými chorobami alebo patologickými procesmi. Osoba sa o tejto funkcii v srdcovej práci dozvie náhodne, keď vykonáva kardiogram počas rutinného alebo bežného vyšetrenia.

Takýto stav sám o sebe nespôsobuje žiadne sťažnosti, iba ak neúplná blokáda nie je kombinovaná s inými stavmi kardiovaskulárneho systému, ďaleko od bežného variantu. Neúplná funkčná blokáda môže byť trvalá alebo prechodná. Na potvrdenie jeho „neškodnosti“ je potrebné pri prvej detekcii vykonať Holterov monitoring, ako aj EchoCG. S vylúčením ďalších porúch rytmu a patologických procesov v práci srdca je možné neúplnú blokádu charakterizovať ako funkčnú, nevyžadujúcu žiadnu liečbu, iba periodické pozorovanie - EKG.

Patologické príčiny porúch vedenia

Mechanizmus vývoja infarktu myokardu

Ale neúplná blokáda pravej nohy nie je vždy neškodným znakom EKG. Môže to tiež naznačovať patologické procesy v myokarde. Kedy možno toto porušenie považovať za patológiu? Ak je to spôsobené nasledujúcimi dôvodmi:

 • organické lézie myokardu a dráh: infarkt myokardu, ischemické lézie, kardiomyopatie, postinfarktová kardioskleróza, chlopňové lézie, vrodené aj získané,
 • embryonálne vývojové poruchy dráh pod AV spojom,
 • zápalové lézie myo- a endokardu,
 • neuromuskulárne ochorenia,
 • poškodenie srdca pri systémových ochoreniach,
 • nádory,
 • nerovnováha elektrolytov v tele (vysoká hladina draslíka a horčíka).

Príznaky

Môže mať obavy z bolesti na hrudníku

Neúplná blokáda vetvy zväzku sa nemusí nijako prejaviť, najmä ak sa u zdravých ľudí pozoruje čiastočné obmedzenie impulzov ako fyziologická vlastnosť tela. Ak hovoríme o patológii, potom sú príznaky primárne spôsobené klinickým obrazom základnej choroby. Ak je spomalenie vedenia v pravej nohe spôsobené srdcovými problémami, môžu byť pacienti znepokojení bolesťou na hrudníku, ťažkosťami, nepravidelným srdcovým rytmom, prerušením práce vnútorného „motora“. Pri stretnutí počas auskultácie môže lekár počuť rozdelenie srdcových zvukov.

Diagnostika

EKG s neúplným blokom vetvy pravého zväzku

Hlavnou diagnostickou metódou na potvrdenie alebo vylúčenie porúch vedenia je kardiogram. Alebo v prípade prechodných blokád Holterov monitoring. Aké kardiografické znaky lekár venuje pozornosť?

S neúplnou blokádou:

 • štiepenie QRS typu rSr, rsR vo V1;
 • zväčšenie šírky vlny S na filme vo zvodoch I, v6;
 • mierne rozšírenie komplexu QRS až o 0,11 s.

Kompletná blokáda sa vyznačuje nasledujúcimi kardiografickými vlastnosťami:

 • zvýšenie QRS o viac ako 0,12 s;
 • rozdelenie komorového komplexu a jeho expanzia na V1, V2;
 • zväčšenie šírky S vo zvodoch I, v6, aVL;
 • nesúhlasné zmeny v segmente ST a vlne T vo vzťahu k R vo V1-2.

EKG s úplným blokom vetvy pravého zväzku

Identifikácia porúch vedenia v podobe intraventrikulárnych blokád je dôvodom na podrobnejšie vyšetrenie srdca i celého organizmu ako celku. Toto je nevyhnutné na zistenie, či je neúplná blokáda jeho pravého zväzku fyziologická, alebo či sú dôvody jeho výskytu závažnejšie..

Je potrebné vykonať nasledujúce skúšky:

 1. EchoCG na vylúčenie organických porúch v srdci
 2. Monitorovanie EKG Holter
 3. všeobecné klinické, biochemické analýzy na vylúčenie zápalových procesov v myokarde a v tele

Liečba

Adekvátna terapia srdcových chorôb

Funkčné neúplné spomalenie vedenia pozdĺž pravej vetvy zväzku His nevyžaduje žiadne ošetrenie, pretože je variantom normy. Akékoľvek odchýlky od normy vo vodivom systéme vyžadujú v prvom rade identifikáciu a liečenie príčiny, ktorá spôsobuje blokádu. Adekvátna liečba srdcových chorôb, normalizácia elektrolytovej rovnováhy v tele, potlačenie zápalových procesov, korekcia chlopňových porúch vedú k tomu, že EKG príznaky blokády pravej nohy môžu klesnúť alebo dokonca úplne zmiznúť.

Malo by sa pamätať na to, že blokáda Jeho pravej vetvy zväzku nie je sama osebe chorobou, môže slúžiť iba nepriamo ako znak porúch srdca alebo celého tela. Táto podmienka môže byť variantom normy..

Ak nájdete poruchu vodivosti...

Diagnostika EKG najmenej raz ročne

Ak sa tento príznak vyskytne na vašom kardiograme, zatiaľ čo sa cítite skvele a nesťažujete sa na svoje zdravie, neprepadajte panike! Toto môže byť iba variant normy a nie patologický prejav choroby. Ale aby ste sa uistili, že to absolvujete, určite absolvujte súbor vyšetrení odporúčaných lekárom. Ak všetky štúdie neodhalia žiadne zdravotné problémy, uvedomte si vlastnosti svojho tela a preventívne podstúpte najmenej 1-krát ročne kardiogram..

Ak je zistená blokáda podporená zhoršením blahobytu, povedzte o tom lekárovi. Možno sa v tele vyvíjajú patologické procesy. Úlohou číslo 1 je v tomto prípade ich detekcia. Uistite sa, že ste absolvovali pokročilú sadu analýz a inštrumentálnu diagnostiku. Nerobte si problémy so zdravím!

Čo hrozí neúplnou blokádou pravej vetvy zväzku

Neúplný blok vetvy pravého zväzku je pomerne častým problémom. Môže sa zistiť počas elektrokardiografie. Problém nastáva pod vplyvom vrodených alebo získaných patológií a vyžaduje si včasnú diagnostiku. Vyhnete sa tak zhoršeniu stavu..

 1. Popis orgánu
 2. Príčiny
 3. Príznaky
 4. Stanovenie diagnózy
 5. Možnosti riešenia problémov
 6. Možné komplikácie
 7. Preventívne opatrenia
 8. Vojenská služba a fyzická činnosť

Popis orgánu

Kontrakciu svalov srdca zaisťuje vodivý systém. Obsahuje sínusové a atrioventrikulárne uzliny, zväzok Jeho a Purkyňových vlákien.

Jeho zväzok sa skladá z pravej a ľavej nohy. Poskytujú vývoj elektrických signálov do tkanív komôr. Ak je diagnostikovaná blokáda, znamená to, že signály cez ňu neprejdú úplne alebo neprídu vôbec.

V tomto prípade vzrušenie zvyčajne prechádza iba pozdĺž ľavej nohy, čo prispieva k depolarizácii komôr.

Ak sa vyvinie čiastočný blok, potom sa elektrický signál neprenáša pozdĺž jednej nohy. Tento stav nepredstavuje nebezpečenstvo pre život pacienta. Vodivosť srdca sa v tejto situácii spomalí. Podobné procesy možno zistiť u ľudí, ktorí nemajú zdravotné problémy. Preto sa problém často považuje za variant normy.

Veľkým nebezpečenstvom je porušenie vedenia impulzov pozdĺž ľavej nohy, pretože to prispieva k zlyhaniu srdca.

Patológia je najčastejšie diagnostikovaná u mužov. U starších žien je vyššia pravdepodobnosť blokády ľavej nohy.

V detstve sa vedenie impulzov často spomaľuje. Ak chýbajú patológie srdca, dýchacieho a obehového systému, potom tento stav nie je nebezpečný.

Aj keď choroba najčastejšie prebieha bez najmenších prejavov, postupne narúša prácu komôr.

Príčiny

Neúplná blokáda pravej nohy môže nastať pod vplyvom mnohých chorôb. Väčšina vedcov sa prikláňa k názoru, že takéto poruchy nie sú spojené s dedičnou predispozíciou. Aj keď v prítomnosti patológií srdca a krvných ciev u blízkych príbuzných sa pravdepodobnosť ich vývoja výrazne zvyšuje.

Poruchy vedenia pozdĺž pravej nohy sa vyskytujú v rôznych prípadoch:

 • s ischemickými poruchami v srdci;
 • v dôsledku nádorových procesov;
 • s anomáliami vo vývoji orgánu;
 • so zápalovými procesmi v endokarde alebo myokarde;
 • ak je blokovaná jedna pľúcna tepna;
 • s kardiosklerózou;
 • ak predĺžený priebeh hypertenzie viedol k zvýšeniu činnosti srdca;
 • s patológiami v dýchacom systéme, ktoré viedli k výskytu cor pulmonale;
 • po infarkte;
 • pod vplyvom zlých návykov;
 • s neustálym emočným stresom.

Elektrický impulz sa prenáša pomalšie, ako by mal, ak osoba užívala veľké dávky antiarytmických liekov.

K nadmernému vzrušeniu nervu vagus dochádza k neúplnému bloku vetvy pravého zväzku. Stáva sa to, ak je človek vystavený nadmernej fyzickej námahe..

Blokády sa vyvíjajú aj vtedy, ak sa srdcové choroby liečili chirurgicky.

Príznaky

Najčastejšie, keď elektrický signál úplne neprejde pozdĺž pravej nohy, človek nezaznamená žiadne príznaky. Určte problémy v priebehu plánovanej elektrokardiografie.

Pacienti môžu cítiť príznaky základnej patológie, ktorá má narušené srdcové vedenie. Z čoho:

 • ťažké dýchanie
 • bolestivosť sa pravidelne objavuje v hrudníku;
 • rytmus srdcových kontrakcií je narušený.

Preto by sa terapia takýchto chorôb mala uskutočňovať včas..

Ak je však signál úplne zablokovaný:

 • závraty;
 • slabosť je neustále cítiť;
 • pacient pravidelne stráca vedomie;
 • bolesti vznikajú v srdci;
 • telo pracuje prerušovane;
 • bolesť hlavy;
 • palpitácie sú zreteľne cítiť.

Keď sa objavia takéto porušenia, malo by sa vykonať urgentné vyšetrenie, pretože k tomu môže dôjsť pri nebezpečných chronických ochoreniach.

Aj keď je to neúplná blokáda, zdraví ľudia nepotrebujú špecifickú liečbu, pretože tento stav sa považuje za celkom normálny.

Stanovenie diagnózy

Ak nevykonávate diagnostické postupy, nemožno zvoliť príslušnú možnosť liečby. Úplné alebo dokonca čiastočné prerušenie postupu elektrického signálu vedie k tomu, že počet komorových kontrakcií klesá. Na potvrdenie takýchto zmien sa vykoná elektrokardiografia a krv sa vyšetrí na prítomnosť hormónov..

Neúplná blokáda pravého zväzku Hisovho zväzku na EKG sa prejavuje oneskoreným prechodom elektrického signálu. V tomto prípade existuje zub vykazujúci kontrakciu predsiení, ale zub charakteristický pre kontrakciu komory chýba. Táto porucha je charakterizovaná výskytom malých zárezov na vlne S a zmeny sa objavujú vpravo.

Ak osoba trpí čiastočnou prekážkou, potom má komplex QRS normálne trvanie, ale niekedy dosahuje 1,1 sekundy.

Na identifikáciu patologických stavov, ktoré môžu narušiť pohyb impulzu, musí pacient navyše podstúpiť procedúry vo forme:

 1. Všeobecné a biochemické vyšetrenie moču a krvi.
 2. Ultrazvukové vyšetrenia srdca.
 3. Počítačové a magnetické rezonančné zobrazovanie. Tieto zákroky sú potrebné v závažných prípadoch na získanie úplného obrazu o stave srdca..
 4. Transezofageálna elektrokardiografia.
 5. denné sledovanie elektrokardiografie. To pomáha identifikovať prechodné porušenia..

Podľa výsledkov štúdie je diagnóza potvrdená a je vybraná vhodná možnosť liečby.

Možnosti riešenia problémov

Neúplná blokáda bloku pravého zväzku vetvy je patológia, ktorá si nevyžaduje špeciálnu terapiu, ak v tele nie sú žiadne ďalšie problémy. Ale s vrodenými anomáliami v štruktúre srdca sa uchýlia k chirurgickej liečbe. Ak sa objavia príznaky choroby, pacientovi sa ukáže, že dostáva:

 • sedatíva na báze liečivých rastlín;
 • Vitamíny skupiny B;
 • lieky na riedenie krvi;
 • lieky na normalizáciu ukazovateľov krvného tlaku;
 • diuretiká v prípade srdcového zlyhania.

Na prevenciu chorôb priedušiek a pľúc, ktoré môžu spôsobiť pľúcne choroby srdca, sa uchýlia k glukokortikosteroidom. Ak sú membrány srdca ovplyvnené zápalovým procesom, pacient by mal užívať antibakteriálne lieky.

Ak je priechod impulzu úplne zablokovaný, je nevyhnutná chirurgická liečba. V priebehu takejto liečby je pacientovi nainštalovaný umelý kardiostimulátor. Ak je v tele kardiostimulátor, nie je vhodné zdržiavať sa v blízkosti elektrických zariadení.

Neúplnú blokádu pravého zväzku Jeho zväzku u dieťaťa možno považovať za normálny variant, preto nie sú predpísané lieky. Lekár by však mal sledovať stav dieťaťa. Aj keď si problém nevyžaduje konzervatívnu liečbu, je potrebné zabezpečiť, aby sa čiastočná blokáda nestala úplnou.

Ak existujú príznaky zhoršenia zdravia, musíte sa poradiť s lekárom, pretože to môže naznačovať vývoj závažných chorôb. Ak dôjde k útoku v dôsledku zlyhania impulzu, musíte urobiť nasledovné:

 • so silnými závratmi musíte ležať alebo si sadnúť;
 • vykonajte cvičenia na normalizáciu dýchania, pozostávajúce z hlbokých nádychov a výdychov.

Na zlepšenie zdravia sa odporúča používať tradičnú medicínu. Infúzia plodov hlohu alebo tinktúry konvalinky má užitočné vlastnosti. Ale aby ste predpísali vhodnejšie možnosti terapie, musíte navštíviť lekára..

Možné komplikácie

Ak v práci srdca nie sú žiadne porušenia, môžete sa spoľahnúť na priaznivý výsledok. Najčastejšie s blokádou pravej nohy nehrozí zdravie. Pre blokovanie ľavej nohy sú charakteristické nebezpečné komplikácie. Ale niekedy môže blokovanie na pravej strane spôsobiť problémy..

U pacientov sa často vyvinie komorová tachykardia. V tomto stave sa zvyšuje srdcová frekvencia, čo postupne spôsobuje rôzne komplikácie. Tento typ arytmie zvyšuje pravdepodobnosť fibrilácie komôr, počas ktorej, ak nie je k dispozícii včasná pomoc, môže pacient zomrieť.

Aby ste včas zistili závažné zmeny, musíte z času na čas navštíviť kardiológa. Je kategoricky kontraindikované užívať lieky samostatne, pretože môžu zhoršiť situáciu. Špeciálne to platí pre antiarytmické lieky.

Preventívne opatrenia

Ak choroba nie je sprevádzaná žiadnymi príznakmi, môže pacient viesť normálny život. Ale aby choroba nepostupovala, je potrebné vylúčiť nadmerný fyzický a emočný stres, poskytnúť dostatočné množstvo odpočinku. Musíte spať najmenej osem hodín denne.

Mali by ste upraviť stravu. Človek by sa mal vzdať soli, cukru, živočíšnych tukov.

Akékoľvek lieky sa nemajú užívať bez konzultácie s lekárom.

V prípade takýchto porušení by sa mala každý rok vykonať elektrokardiografia. Ak bol nainštalovaný kardiostimulátor, musíte navštíviť odborníkov najneskôr do troch mesiacov po prepustení. Potom musíte každých šesť mesiacov navštevovať lekárov..

Vojenská služba a fyzická činnosť

Porušenie prechodu impulzu pozdĺž pravej nohy sa nepovažuje za pretrvávajúcu poruchu vedenia. Tento stav sa nepovažuje za patológiu, ktorá môže interferovať s vojenskou službou..

Pacienti nemusia robiť výrazné zmeny v životnom štýle. Stále sa však odporúča vylúčiť zvýšené zaťaženie, pretože môže zhoršiť situáciu a spôsobiť úplnú prekážku.

Blokáda srdca

Všeobecné informácie

Jednoduchými slovami, srdcový blok je porušením vedenia nervových impulzov pozdĺž ciest.

Systém srdcového vedenia je reprezentovaný niekoľkými štruktúrami:

 • Sínus alebo sinoaurikulárny uzol. Je to kardiostimulátor, práve v ňom sa generujú impulzy, ktoré určujú srdcovú frekvenciu. Nachádza sa v pravom átriu.
 • Atrioventrikulárny uzol. Prenáša impulzy z kardiostimulátora do štruktúr dole.
 • Jeho zväzok. Impulzy prechádzajú pozdĺž nôh tohto zväzku do pravej a ľavej komory cez najmenšie štruktúry - vlákna Purkyňovej.

Patogenéza

Práca systému srdcového vedenia závisí od niekoľkých faktorov:

 • Prívod krvi do myokardu. Pri ischémii nastáva posun v acidobázickej rovnováhe, ktorý vyvoláva spomalenie nervovosvalového vedenia.
 • Stav sympatického a parasympatického nervového systému. Sympatický mediátor norepinefrín urýchľuje vedenie impulzov, zatiaľ čo parasympatický mediátor acetylcholín naopak spomaľuje.
 • Hypo- a hyperkaliémia.
 • Hormonálne pozadie.

Pod vplyvom faktorov, ktoré menia intenzitu srdcového vodivého systému a s vývojom patologických stavov sa vyvíjajú rôzne poruchy, ktoré sa nazývajú srdcové blokády..

Klasifikácia

I Sinoaurikulárny (sinoatrial, CA) blok. Zaznamenáva sa spomalenie alebo úplné zastavenie vedenia elektrického impulzu, ktorý ide zo sínusového uzla cez sinoatriálne spojenie. Klinicky je to takmer bez príznakov, možno zaznamenať závraty, pocity prerušenia práce srdca, mdloby..

II Predsieňová (intraatriálna) blokáda. Prejavuje sa porušením vedenia impulzu pozdĺž dráh v predsieni. Je to bez príznakov. Na EKG sa zaznamená štiepenie a predĺženie trvania vlny P (o viac ako 0,11 s). Špecifická terapia sa nevykonáva.

III Atrioventrikulárny, atrioventrikulárny blok. Je charakterizovaná spomalením alebo zastavením impulzov z predsiení do komôr.

Stupne srdcového bloku:

 • 1 stupeň. Klinicky sa nijako neprejavuje, je charakterizované spomalením vedenia impulzov z predsiení do komôr, čo sa zaznamená na EKG ako predĺženie PQ intervalu o viac ako 0,2 sekundy.
 • 2. stupeň. Je rozdelený do 2 typov. Pacienti môžu cítiť pauzy v práci srdca v podobe stmavnutia v očiach, závratov. So stratou niekoľkých komorových komplexov za sebou sa klinické príznaky zvyšujú. Mobitz I alebo proximálny blok. EKG ukazuje postupné zvyšovanie PQ intervalu s obdobiami Samoilov-Wenckebach (strata komorového komplexu). Samotný komplex QRS sa nemení. Mobitz II alebo distálny blok. Na EKG komplexy QRS vypadávajú náhodne alebo pravidelne, PQ interval sa nepredlžuje.
 • 3. stupeň (úplný srdcový blok). Komorové impulzy sa nevykonávajú. V samotných komorách sa však vytvára heterotopické zameranie idioventrikulárneho rytmu.

AV blokáda 1 stupňa nevyžaduje nešpecifickú liečbu, odporúča sa však pravidelne podstupovať vyšetrenia. Pri AV blokáde II-Mobitz I sa atropín podáva subkutánne alebo intravenózne, 0,6 mg 2-3 krát denne. Pri úplnom AV bloku a AV bloku II-Mobitz II je indikovaná implantácia kardiostimulátora.

IV Blokáda vetiev Jeho zväzku (intraventrikulárna blokáda). Môžu byť ovplyvnené jedna, dve alebo tri vetvy, čo zodpovedá mono-, bi- a trifascikulárnym formám. Klinicky sa blokáda Jeho zväzku nijako neprejavuje.

 • Intraventrikulárny blok pravej vetvy zväzku. Kompletný blok pravého ramena - komplex QRS viac ako 0,12 sekundy, Neúplný blok pravého ramena - menej ako 0,12 sekundy. Dôsledky sú malé. Neúplná blokáda sa neprejavuje symptomaticky.
 • Blok vetvy ľavého zväzku. Kompletný blok vetvy ľavého zväzku sa vyznačuje rozšírením QRS na viac ako 0,12 sekundy a neúplný blok vetvy ľavého zväzku je kratší ako 0,12 sekundy. Neúplná alebo čiastočná blokáda sa neprejavuje symptomaticky.

Lokálna blokáda koncových vetiev (lokálna, arborizačná, perifokálna, nešpecifická, ohnisková). Tento podtyp je často spôsobený akútnym poranením nazývaným infarkt myokardu. Ohnisková blokáda je charakterizovaná prítomnosťou akútneho „bloku poškodenia“ predstavovaného nekrotickými kardiomyocytmi. Nekróza interferuje s prechodom impulzu pozdĺž dráh.

Príčiny

Všetky príčiny srdcových blokád sú rozdelené do niekoľkých skupín v závislosti od vedúceho mechanizmu ich vývoja..

Funkčné. Takéto blokády sú spôsobené dysreguláciou a môžu byť vyvolané:

 • neuroendokrinné poruchy;
 • vegetatívne poruchy;
 • psycho-emocionálne prepätie;
 • maladaptívne poruchy.

Blokáda môže byť spôsobená reflexne, keď:

Jedovatý. Blokády sa tvoria po otrave soľami ťažkých kovov, omamných látok, alkoholických nápojov, ako aj pri predávkovaní liekmi (srdcové glykozidy, antibiotiká, diuretiká). Do tejto skupiny patrí aj endogénna intoxikácia, ktorá sa vyvíja pri infekčných léziách a onkologických ochoreniach..

Posun elektrolytov.

Zmeny hormonálnych hladín počas tehotenstva s hypotyreózou, tyreotoxikózou, počas puberty a počas menopauzy..

Vrodené poruchy v štruktúre srdcových dráh a impulzného vedenia (idiopatická kalcifikácia, pre-excitácia komôr, syndróm krátkeho a krátkeho QT).

Mechanický. Vyskytujú sa po lekárskych a diagnostických manipuláciách na srdci, po traume.

Idiopatické príčiny srdcového bloku.

Príznaky blokovania srdca

Hlavné znaky naznačujúce porušenie srdcového vedenia:

 • pocit prerušenia práce srdca;
 • pocit „vyblednutia“, zástava srdca;
 • opakujúce sa mdloby;
 • pomalý srdcový rytmus;
 • bledosť a cyanóza kože;
 • záchvaty bolesti na hrudníku.

Príznaky úplného blokovania srdca

Klinicky sa prejavuje zvýšením závažnosti srdcového zlyhania počas fyzickej aktivity, ktoré je spojené s nízkou srdcovou frekvenciou. Neúplný srdcový blok počas prechodu na úplný je charakterizovaný:

 • strata vedomia;
 • silná dýchavičnosť;
 • neschopnosť určiť pulz;
 • kŕče;
 • nedostatok zvukov srdca;
 • nedobrovoľné močenie, defekácia.

Útok sa môže skončiť o 1 - 2 minúty objavením sa idioventrikulárneho rytmu. Ak blokáda trvá 3-4 minúty, potom pacient zomrie.

Diagnostika, EKG pre srdcový blok

SA blokáda

EKG registruje stratu jednotlivých srdcových komplexov (QRS a P vlny), zatiaľ čo pauza medzi dvoma susednými R-R vlnami je v porovnaní s obvyklým intervalom dvojnásobná. V prípade klinických prejavov sa Atropín podáva subkutánne alebo intravenózne, 0,6 - 2,0 mg 2 - 3 krát denne. Je možné použiť Isoprenalin 2,5-5,0 mg až 3-4 krát denne.

Kompletný AV blok

 • rovnomerné striedanie predsieňových komplexov;
 • Vlny P nemajú nič spoločné s komplexmi QRS;
 • P vlny sa môžu prekrývať s komorovým QRS;
 • rytmus komôr je správny.

EKG pravý vetvový blok

 • komplexy QRS majú tvar M vo forme RsR na elektródach V1 a V2;
 • v pravých hrudných elektródach je depresia segmentu ST;
 • T vlna je dvojfázová alebo negatívna;
 • vlna S je rozšírená a zúbkovaná vo zvodoch I, aVL, V5 a V6;
 • elektrická os vychýlená doprava (premenná).

Blok vetvy ľavého zväzku

 • Komplexy QRS sú prezentované vo forme RsR alebo na vlne R sa vrchol rozširuje a štiepi. Dokončite ľavú intraventrikulárnu blokádu - QRS väčší ako 0,12 s.
 • V ľavých hrudných elektródach je depresia segmentu ST.
 • T vlna negatívna alebo dvojfázová.
 • Komorové komplexy sú rozšírené, deformované a prezentované ako rS, QS vo zvodoch V1, V2, III a aVF.
 • Odchýlka elektrickej osi vľavo.

Ako liečiť srdcový blok?

Medicína ponúka dva smery v liečbe srdcového bloku:

 • symptomatická;
 • terapia základnej choroby, ktorá viedla k narušeniu rytmu.
 • vyhýbanie sa kofeínu;
 • oprava schémy užívania liekov, ktoré ovplyvňujú dráhy;
 • eliminácia stresových, psycho-emocionálnych vplyvov.

Úplný a neúplný blok vetvy pravého zväzku: čo to je a aká je prognóza?

Blok pravého ramena zväzku je čiastočné alebo úplné zastavenie elektrických impulzov myokardom vpravo na úrovni vetvy zväzku.

Všeobecné informácie

Nejde o nezávislú patológiu, ale o akýsi nález na EKG. Samotná odchýlka vodivosti svalového orgánu je dôsledkom ďalších porúch vo vývoji srdca. Nie je potrebné liečiť blokádu, ale jej hlavnú príčinu, ktorá ju uviedla do života. Patria sem sklerotické zmeny, zápalové procesy, aortálna, mitrálna insuficiencia a ďalšie stavy. Vyhliadky na vyliečenie sú vo väčšine prípadov dobré. Pravá komora je zapojená do patologického procesu, preto sa hrozivé komplikácie vytvárajú v pomerne neskorom období.

Mechanizmus vývoja odchýlok

Patologická odchýlka nastáva postupne, náhle - pomerne zriedka, hovoríme o akútnych procesoch. Aby ste pochopili, čo leží v srdci formovania patológie, musíte sa obrátiť na anatomické informácie. Srdce je schopné autonómnej práce neobmedzene. To je výsledok toho, že máte takzvaný sínusový uzol alebo prírodný kardiostimulátor. Je zodpovedný za generovanie elektrických impulzov. Vzrušenie sa prenáša cez špeciálne vlákna známe ako Jeho zväzok. Je to stromovitá, rozvetvená štruktúra.

V dôsledku predtým prebiehajúcich zápalových patológií, vrodených alebo získaných chýb a iných stavov dochádza k porušeniu vedenia, elektrický impulz spomaľuje pohyb (s neúplnou blokádou) alebo sa stáva úplne nemožným (úplná blokáda)..

V dôsledku toho klesá kontraktilita myokardu na pravej strane (predsieň a komora), je narušený pohyb krvi v malom kruhu. Preto sú pľúcne problémy skorým príznakom patologického procesu..

Príčiny

Blok pravých ramienok (RBBB) sa môže vyskytnúť u ľudí bez zjavnej patológie. Môže sa vyskytnúť aj s infarktom myokardu v oblasti prednej steny, čo odráža významnejšie poškodenie myokardu. Keď sa vyskytne nový RBBB, je potrebné okamžite vyhľadať základné srdcové ochorenie, ktoré sa však často nenájde. Prechodný RBBB sa môže vyvinúť aj po pľúcnej embólii. Aj keď RBBB deformuje tvar komplexu QRS, veľmi to nekomplikuje EKG diagnostiku infarktu myokardu..

Hlavnými príčinami ochorenia sú srdcové abnormality:

 • kardiomyopatia;
 • infarkt myokardu;
 • hypertonická choroba;
 • zástava srdca;
 • autoimunitné choroby;
 • srdcová ischémia;
 • deformácia srdcových chlopní;
 • zápal srdcového svalu (myokarditída);
 • vrodené vývojové chyby kardiovaskulárneho systému.

Spomedzi vrodených chýb by sa mala osobitná pozornosť venovať takým nebezpečným anomáliám, ako sú deformácia predsieňových a medzikomorových septa, stenóza ústia pľúcnej artérie, nedostatočný rozvoj segmentu nohy PG a ďalšie chyby spôsobujúce preťaženie pravej komory..

Poruchy srdca môžu tiež provokovať získané choroby:

 • nádory srdca;
 • patológia myokardu;
 • trauma hrudníka;
 • predávkovanie ťažkými liekmi;
 • hyperkaliémia so zvýšenou hladinou draslíka;
 • progresívne typy svalovej dystrofie;
 • chronické ochorenie dýchacích ciest, ktoré komplikuje obštrukcia.

Na vývoj odchýlok vo vodivom systéme srdca majú vplyv aj:

 • toxická otrava;
 • hormonálne poruchy - pankreas hrá dôležitú úlohu v metabolických procesoch;
 • poruchy autonómneho systému - nerovnováha nervových funkcií ovplyvňuje stav celého organizmu;
 • poruchy elektrolytov - nedostatočná hladina draslíka, sodíka a horčíka v krvi môže spôsobiť vážne narušenie práce všetkých orgánov a systémov.

Klasifikácia

Typizácia blokády sa vykonáva z mnohých dôvodov.

Podľa povahy toku:

 • Prerušovaná forma. Prihrávka. Vyvíja sa v 15% prípadov. Určené prerušovaným pohybom chyby. Odchýlka je prítomná v každom okamihu alebo nie. Je ťažké zachytiť zmenu, na zaznamenanie výsledkov je potrebné niekoľkokrát vykonať EKG. Preto sa odporúča stacionárne vyšetrenie..
 • Striedavá odroda. Určené iným kurzom. Vždy existujú odchýlky, ale prechádzajú z jednej vetvy do druhej, čo komplikuje včasnú diagnostiku.
 • Trvalá forma. Nezvratné. Vyvíja sa vo väčšine prípadov. Pri vyšetrení nie sú žiadne ťažkosti. Zmeny sú stabilné.

V niektorých prípadoch sa blokáda vetvy zväzku vyvíja iba pri zmene srdcového rytmu (bradykardia, tachykardia).

Pri zohľadnení anatomickej štruktúry zväzku His môžu byť blokády:

 • jeden lúč (jeden),
 • dvojpaprskový (dvojitý),
 • trojpaprskový (trojitý).

Medzi blokády s jedným lúčom patria prípady poškodenia iba jednej nohy (vetvy) zväzku His: blokáda pravej nohy, blokáda ľavej prednej alebo ľavej zadnej vetvy..

Blokovanie dvoch lúčov je súčasná porážka 2 vetiev zväzku His: prednej a zadnej vetvy ľavej nohy, pravej nohy a prednej ľavej vetvy, pravej nohy a zadnej ľavej vetvy..

Pri blokovaní troch lúčov sú ovplyvnené všetky tri vetvy zväzku His.

Podľa stupňa vedenia impulzu môže byť blokáda vetvy zväzku neúplná a úplná.

Pri neúplnej blokáde je narušené vedenie impulzu pozdĺž jednej z nôh zväzku His, zatiaľ čo nie je narušená činnosť druhej nohy alebo jednej z jej vetiev. V tomto prípade je excitácia komorového myokardu zabezpečená intaktnými vetvami, ale vyskytuje sa s oneskorením. Keď sa teda proces šírenia impulzu spomalí pozdĺž vetiev Hisovho zväzku, dôjde k neúplnému srdcovému bloku 1. stupňa.

V prípade, že sa nie všetky impulzy dostanú do komôr, hovoria o neúplnom srdcovom bloku II. Stupňa.

Úplná blokáda (alebo blokáda III. Stupňa) sa vyznačuje absolútnou nemožnosťou vedenia impulzov z predsiení do komôr, a preto sa tieto začnú samy sťahovať rýchlosťou 20 - 40 úderov. za min.

Príznaky a klinické prejavy

Ak je ťažké distribuovať nervové signály do zložiek zväzku His, môžu príznaky chýbať, a ak sú, potom sú spravidla spôsobené chorobou, ktorá slúžila ako primárna príčina vzniku bloku, a sú mimoriadne nešpecifické. Inými slovami, je nemožné odhadnúť typ poruchy vedenia podľa symptómov a dokonca podozrenie na prítomnosť blokády je v niektorých prípadoch mimoriadne ťažké..

Neúplná (čiastočná) blokáda, ťažkosti pri šírení signálov pozdĺž jednej z vetiev, za predpokladu, že ostatné fungujú, nespôsobujú subjektívne príznaky. Toto je nález na EKG, ktorý si vyžaduje ďalšie vyšetrenia. U niektorých pacientov sa objaví dýchavičnosť, bolestivosť srdca, prerušenie rytmu, únava, ktoré však nesúvisia priamo s intraventrikulárnym blokom, ale charakterizujú konkrétne ochorenie..

Príznaky úplnej blokády pravej nohy sú:

 • Pocit nepravidelnosti v práci srdca, búšenie srdca;
 • Závraty, mdloby;
 • Bolestivosť v hrudníku.

Nízka komorová frekvencia neumožňuje orgánu zabezpečiť normálnu hemodynamiku a medzi príznakmi sú na prvom mieste závraty a epizódy straty vedomia v dôsledku nedostatočnej cerebrálnej cirkulácie. Na pozadí srdcového zlyhania môže dôjsť k náhlej zástave srdca, ktorá vedie k smrti pacienta.

Blok vetvy zväzku je nebezpečný v dôsledku zlyhania orgánov, opakovaných atakov Morgagniho-Adamsa-Stokesa s rizikom zástavy srdca a náhlej smrti, možnej predispozície na srdcový infarkt v dôsledku zníženého prívodu krvi do koronárnych artérií, a to aj bez rozvinutej aterosklerózy..

Dôsledky intraventrikulárneho bloku môžu byť paroxysmálna tachykardia, ventrikulárna fibrilácia a zástava srdca. Pri predĺženom blokovaní trpí systémový prietok krvi so zvýšením stagnácie v orgánoch. Tromboembolizmus sa považuje za nebezpečnú komplikáciu, na prevenciu ktorej je indikované špeciálne ošetrenie.

EKG pravý vetvový blok

Blok vetvy pravého zväzku (RBBB) je možno najbežnejším nálezom v kardiografii u športovcov; vyskytuje sa u mnohých zdravých ľudí, u tých, ktorí netrpia srdcovou patológiou. Spravidla je však neúplná a bez príznakov. Pri nadmernom zaťažení a dilatácii pravých komôr orgánu v podmienkach srdcovej alebo pľúcnej patológie blok získava abnormálne znaky.

Ak je ťažké prenášať signály cez PNBI, prijíma signál z LPBG pravý srdcový myokard a časť septa, ale excitácia tu prichádza neskôr. Pri neúplnom RBBB idú signály pozdĺž pedikulu, ale dlhšie ako zvyčajne, takže komorové komplexy majú neobvyklý vzhľad, ale majú normálnu šírku.

S úplnou blokádou pravého bloku vetvy zväzku sa septum depolarizuje správnym smerom zľava doprava. Kardiogram zobrazuje R vlnu vo V1 a Q vlnu v šiestej (ľavá komora). Po prijatí impulzu je excitácia kardiomyocytov distribuovaná pozdĺž myokardu ľavej komory, na EKG v prvom hrudníku je zaznamenaná vlna S a v šiestom vedení R.

Keď je ľavá komora už pohltená kontrakciou a vstupuje do systoly, signál sa dostane do pravej komory, ktorá sa neskôr depolarizuje, a na EKG možno vysledovať ďalší R v hrudnom zvode I a hlboký S vo V6. Takto sa tvorí špecifická forma komorového komplexu - RSR1.

Prejavy BPNBG sú:

 • Rozšírenie QRS až na 120 ms alebo viac;
 • zmena obrysov QRS: vo V1-2 je viditeľné zúbkovanie RSR1;
 • os srdca sa odchyľuje doprava;
 • s vysokou amplitúdou a rozšíreným R v hrudníku I, širokým S v I a elektródami ľavej komory.

Blokovanie vetvy dvoj- a troj lúčového zväzku na EKG

V niektorých prípadoch existuje blok dvoch ciest naraz. Kombinácia blokády PNBB a prednej vetvy ľavej nohy spôsobuje predĺženie komplexu QRS až o 0,12 sekundy, výskyt zárezu na vlne S, inverziu T a odchýlku osi srdca doľava..

V prípade, že je RBBB kombinovaný s léziou zadnej vetvy LBBH, je os srdca smerovaná doprava a na EKG je možné sledovať vyššie popísané znaky pre každý typ bloku. Takáto porucha vedenia naznačuje hlboké a závažné zmeny srdcového svalu..

Pri čiastočnom porušení vedenia v troch vetvách intraventrikulárneho traktu je na EKG diagnostikovaná atrioventrikulárna blokáda stupňa I alebo II. V prvom stupni sa vodivosť zhoršuje, ale všetky impulzy sa dostanú do komorového svalu a v druhom vypadne časť impulzov a podľa toho kontrakcie komôr.

Ak je blok troch lúčov úplný, potom impulz z predsiení neprechádza do komorového myokardu, vzniká úplný AV blok tretieho stupňa, v ktorom sa predsiene a komory nekoordinovane sťahujú, v inom rytme. Komorový rytmus je nepravidelný a zriedkavý, klesá na 40 za minútu.

Pravý blok vetvy zväzku na EKG je pomerne ťažké odhaliť. Existuje len málo typických znakov, diferenciálna diagnostika sa vykonáva s inými patológiami. Na dešifrovanie EKG a na pochopenie typu procesu je potrebná značná kvalifikácia.

PlnýNeúplné
 • Rozšírenie komplexu QRS o viac ako 0,12 s.
 • Zubanie na RSR1.
 • Odchýlka osi srdca k pravej strane.
 • Deformácia zubov S, R.
 • Broadening S, I.
 • komorové komplexy rSR rSr v elektróde V1.

Diagnostika

Hlavnou metódou na detekciu blokády vetvy zväzku je štandardná elektrokardiografia a jej typy - transesofageálna elektrokardiografia (TEEKG), rytmokardiografia, 24-hodinové sledovanie EKG. Na identifikáciu údajov o organickom poškodení srdca sa vykonáva echokardiografia, MRI, MSCT, PET srdca. Ak sa zistí blokáda vetvy zväzku, musí byť pacient konzultovaný s kardiológom, arytmológom alebo kardiochirurgom.

Metódy liečby

Ak máte podozrenie na patológiu prvkov srdcového vodivého systému, je potrebné sa poradiť s lekármi: arytmológom, kardiológom a v niektorých prípadoch srdcovým chirurgom. V prípade neúplnej blokády vetiev zväzku His by sa malo hlavné ošetrenie zamerať na orgán alebo orgánový systém, ktorý vyvolal abnormálnu prácu cievneho riečiska a spôsobil vývoj blokády..

Neexistuje všeobecná schéma terapie pre bloky vetiev zväzku. Ak sú poruchy prenosu impulzov spôsobené angínou pectoris, hypertenziou alebo srdcovým zlyhaním, potom je základná liečba založená na užívaní antihypertenzívnych a antiarytmických liekov, ako aj srdcových glykozidov. Pri proximálnych blokádach sa za najefektívnejšiu považuje liečba sympatomimetikami: isadrin alebo subkutánne injekcie atropínu..

V prípade neúplnej blokády, ak pacient nepociťuje nepohodlie a môže viesť normálny život, je potrebná iba kontrolná diagnostika a všeobecná posilňovacia terapia..

V prípade genetických abnormalít alebo vrodených vývojových chýb sa blokáda lieči chirurgicky. Dôvodom operácie sú časté mdloby a život ohrozujúce abnormality srdca. V modernej kardiochirurgii sa na korekciu práce vaskulárnych vetiev systému vedenia srdca inštaluje elektrokardiostimulátor - zariadenie, ktoré generuje kontrakcie a poskytuje danú srdcovú frekvenciu.

Distálna blokáda sa ťažko lieči pomocou liekov. Elektrostimulácia srdca sa považuje za najúčinnejší prostriedok. Pri akútnych blokádach vyvolaných infarktom myokardu je indikovaná dočasná elektrická stimulácia. Pri pretrvávajúcej forme blokády je predpísaná konštantná elektrická stimulácia.

Ak náhle dôjde k úplnej blokáde, injekcia "Euspiran" alebo "Izuprel" s roztokom glukózy (5%) pomôže zmierniť akútny stav pacienta, môžete použiť rovnaké lieky vo forme tabliet. Pri dlhodobom vystavení liekom na neurovaskulárne ochorenia sa úplná srdcová blokáda môže zmeniť na čiastočnú.

Nebezpečenstvo pre život pacienta je úplná blokáda srdca na pozadí intoxikácie digitalisom. V tomto prípade sa na normalizáciu stavu zruší príjem glykozidov. Ak pretrváva úplná blokáda s rytmom 30 - 40 úderov za minútu, sú predpísané intravenózne atropín a intramuskulárne injekcie Unitolu (2 - 4 krát denne), možno pridať terapiu s dočasnou elektrickou stimuláciou.

Komplikácie

Komplikácie sa môžu vyskytnúť v ktorejkoľvek fáze patologického procesu. Nie je však možné zaručiť, že nedôjde k smrteľnému výsledku..

Približný zoznam následkov je nasledovný:

 • Infarkt. Odumieranie svalových buniek a ich nahradenie jazvovým tkanivom. Oblasť lézie závisí od povahy poruchy vedenia.
 • Myopatia. Porucha tvorby a vývoja myokardu. Určené z vrodených dôvodov alebo ako dôsledok alkoholizmu a iných faktorov.
 • Zástava srdca. Náhle bez perspektívy obnovenia srdcovej činnosti.
 • Mŕtvica. V dôsledku porušenia prísunu kyslíka a živín do mozgu.
 • Respiračné zlyhanie rôznej závažnosti. Charakterizovaná nemožnosťou normálnej výmeny plynu.
 • Pľúcny edém. Lekárska pohotovosť. Vyžaduje si urgentné zotavenie v stacionárnych podmienkach.
 • Srdcová astma. Útok môže byť jediný. V niektorých prípadoch sa skupina epizód stanoví na krátku dobu.
 • Smrteľný výsledok. V dôsledku predložených komplikácií.
 • Kardiogénny šok. Akútne porušenie, úmrtnosť blízka 100%.

Pravdepodobnosť následkov sa líši. Všetko závisí od stupňa blokády.

Blok pravých ramienok počas tehotenstva

Ak je počas tehotenstva zistená blokáda pravej vetvy zväzku u ženy, ktorá nikdy predtým netrpela srdcovými chorobami, potom je to norma. V mladom veku tento jav nespôsobuje poruchy obehu a sám zmizne. Medzi dôvody spojené so srdcovou patológiou patria:

 • hypertonická choroba,
 • angína,
 • ochorenie srdca.

Všetky majú charakteristické príznaky a na ich vylúčenie stačí echokardiografia, EKG a meranie tlaku. V pochybných prípadoch je predpísané monitorovanie Holterovho kardiogramu, krvný test na reumatické testy.

Prevencia

Aby sa zabránilo rozvoju blokád a iných kardiovaskulárnych patológií, odporúča sa dodržiavať všeobecné pravidlá:

 • predĺžený spánok;
 • aktívny životný štýl;
 • nedostatok samoliečby;
 • prestať fajčiť a piť alkohol;
 • vyvážená strava podľa režimu;
 • eliminácia stresu a nervových šokov;
 • pravidelná diagnostika a liečba srdcových chorôb.

Predpoveď

Závisí to od mnohých faktorov. Priaznivé okamihy spojené s dobrým prežitím:

 • Úplná alebo prevažná absencia príznakov a klinického obrazu.
 • Normálne zdravie (bez somatických patológií).
 • Kvalitná odpoveď na liečbu.
 • Mladý vek.
 • Dobrá rodinná anamnéza.
 • Žiadne zlé návyky. Náhodné zistenie abnormalít na elektrokardiografii.

Úmrtnosť je maximálna s úplnými blokovaniami troch lúčov a dosahuje 80%. Bradykardia je hlavným faktorom pri zástave srdca. Menej časté sú infarkty a mozgové príhody.

Prognóza pracovného zotavenia je pomerne priaznivá. Na fyzickú prácu však môžete pokojne zabudnúť. Pravdepodobnosť úmrtia v dôsledku mechanického preťaženia sa dramaticky zvyšuje.

Prečo je potrebný kreatinín a prečo sú zmeny v krvných hladinách nebezpečné?

HDL znížil dôvod a čo robiť