Charakteristika vertikálnej polohy EOS a jej dôsledky

Existuje veľa metód na diagnostiku srdcových chorôb, ktoré určujú účinnosť tohto orgánu, vrátane stanovenia EOS. Táto skratka znamená indikátor elektrickej osi srdca.

Existuje veľa metód na diagnostiku srdcových chorôb, ktoré určujú účinnosť tohto orgánu, medzi nimi je aj stanovenie EOS.

Opis a vlastnosti

Definícia EOS je diagnostická metóda, ktorá zobrazuje elektrické parametre srdca. Hodnota, ktorá určuje polohu elektrickej osi srdca, je súhrnným indikátorom bioelektrických procesov, ku ktorým dochádza pri kontrakciách srdca. Pri kardiologickej diagnostike záleží na smere EOS.

Srdce je trojrozmerný orgán s objemom. Jeho pozícia v medicíne je znázornená a určená vo virtuálnej súradnicovej mriežke. Atypické vlákna myokardu pri svojej práci intenzívne generujú elektrické impulzy. Je to jednodielny systém na vedenie elektrického signálu. Odtiaľ pochádzajú elektrické impulzy, ktoré spôsobujú pohyb častí srdca a určujú rytmus jeho práce. Za zlomok sekundy pred kontrakciami sa objavia zmeny v elektrickej povahe, ktoré formujú hodnotu EOS.

Srdce je trojrozmerný orgán s objemom. Je to jednodielny systém na vedenie elektrického signálu.

Parametre EOS, sínusový rytmus je znázornený na kardiograme; indikátory odoberá diagnostický prístroj s elektródami, ktoré sú pripevnené k telu pacienta. Každý z nich zachytáva bioelektrické signály emitované segmentmi myokardu. Premietnutím elektród na mriežku súradníc v troch rozmeroch sa vypočíta a určí uhol elektrickej osi. Prechádza miestami lokalizácie najaktívnejších elektrických procesov.

Koncept a konkrétnosť

Existuje niekoľko možností umiestnenia elektrickej osi srdca, za určitých podmienok mení svoju polohu.

Nie vždy to znamená poruchy a choroby. V zdravom organizme sa EOS líši v závislosti od anatómie a stavby tela od 0 do +90 stupňov (+ 30... + 90 sa považuje za normu, s normálnym sínusovým rytmom).

Vertikálna poloha fotoaparátu EOS sa pozoruje, keď je v rozmedzí od +70 do +90 stupňov. Toto je typické pre ľudí tenkej postavy s vysokým vzrastom (astenici).

Často sa pozorujú stredné typy tela. Podľa toho sa mení aj poloha elektrickej osi srdca, napríklad sa stáva semi-vertikálna. Takéto posuny nie sú patológiou, sú vlastné ľuďom s normálnymi funkciami tela..

Príklad znenia v závere EKG môže znieť takto: „EOS je vertikálny, sínusový rytmus, srdcová frekvencia - 77 za minútu.“ - považuje sa to za normálne. Je potrebné poznamenať, že pojem „rotácia EOS okolo osi“, ktorý je možné zaznamenať na elektrokardiograme, nenaznačuje žiadne patológie. Samotná takáto odchýlka sa nepovažuje za diagnózu..

Vertikálna poloha fotoaparátu EOS sa pozoruje, keď je v rozmedzí od +70 do +90 stupňov.

Existuje skupina ochorení, ktoré sa vyznačujú vertikálnym EOS:

 • ischémia;
 • kardiomyopatia rôzneho charakteru, najmä v rozšírenej forme;
 • chronické srdcové zlyhanie;
 • vrodené anomálie.

Sínusový rytmus s týmito patológiami je narušený.

Ľavá a pravá poloha

Keď je elektrická os posunutá doľava, ľavá komora a jej myokard sú hypertrofované (LVH). Toto je najbežnejšia špecifickosť odchýlky. Takáto patológia funguje ako ďalšia symptomatológia a nie nezávisle a naznačuje preťaženie komory a zmenu procesu jej práce..

Tieto problémy sa objavujú pri dlhotrvajúcej arteriálnej hypertenzii..

Porušenie je sprevádzané významným zaťažením ciev, ktoré dodávajú krv do orgánu, preto sa kontrakcie komory vyskytujú s nadmernou silou, zvyšujú sa jej svaly a hypertrofia. To isté sa pozoruje pri ischémii, kardiomyopatii atď..

Ľavé umiestnenie elektrickej osi a LVH sa pozoruje aj pri porušení ventilového systému, pričom je narušený aj sínusový rytmus kontrakcií. Patológia je založená na nasledujúcich procesoch:

 • aortálna stenóza, keď je obtiažny odtok krvi z komory;
 • slabosť aortálnej chlopne, keď časť krvi prúdi späť do komory a preťažuje ju.

Eos vertikálne na EKG

Vertikálna poloha elektrickej osi srdca, normy alebo patológie

Elektrokardiografia je jedným z najinformatívnejších spôsobov získavania informácií o stave srdca. Pre nezasväteného človeka je nepochopiteľná nielen samotná páska, ale záver má aj odborník na funkčnú diagnostiku..

Vertikálna poloha elektrickej osi srdca - to možno často nájsť v záveroch. Táto situácia môže byť navyše normou aj znakom srdcových chorôb..

Vodivý systém srdca, jeho úloha pri určovaní EOS

Vodivý systém sa chápe ako celá sada anatomických prvkov, ktoré zabezpečujú kontrakciu orgánu. Všetky tieto zväzky, uzliny a vlákna pozostávajú zo špeciálnych zmenených svalových vlákien, ktoré majú automatizmus a schopnosť viesť excitáciu do častí srdca umiestnených dole.

Systém, ktorý zaisťuje vedenie depolarizačnej vlny týmto orgánom, pozostáva z:

 • Sínusový uzol, ktorý je v skutočnosti normálny a udáva rytmus kontrakcií pre celý orgán.
 • Vodivé vlákna, ktoré prenášajú elektrický impulz zo sínusového uzla do atrioventrikulárneho a predsiení.
 • Atrioventrikulárny uzol.
 • Zväzok Giss, pozdĺž ktorého by sa excitácia mala šíriť komorami.

Súčet excitačných vektorov pre prvý štandardný zvod je elektrická os.

Stanovenie elektrickej osi srdca pomocou EKG

Stanovenie elektrickej osi srdca pomocou EKG je možné vykonať niekoľkými spôsobmi. Najjednoduchšia a najrýchlejšia, aj keď najpresnejšia možnosť - umožňuje vám iba navigáciu v situácii všeobecne.

V najjednoduchšej „študentskej“ verzii to vyzerá takto:

 • Vlny R sú najvyššie v druhom zvode - to zhruba zodpovedá normálnej osi srdca.
 • Ak sú rovnaké zuby najväčšie v prvom zvode, znamená to vodorovný variant osi.
 • Najvyššie hodnoty R v elektróde 3 na elektrokardiograme označujú vertikálnu elektrickú os.

Presnejšia definícia je možná pomocou inej metódy. Bude to vyžadovať špeciálne diagramy alebo tabuľky, ako aj určité výpočty. Je potrebné spočítať algebraický súčet zubov komorového komplexu (s prihliadnutím na záporné zuby) v prvom a treťom štandardnom vedení.

Nie je ťažké určiť samotný súčet - stačí zmerať veľkosť každého zuba v milimetroch a potom zistiť ich súčet s prihliadnutím na záporné hodnoty tých zubov, ktoré sa nachádzajú pod izoelektrickou čiarou. Ďalej sa podľa tabuľky nachádzajú priesečníky získaných hodnôt - bude to uhol alfa.

Vertikálna poloha elektrickej osi srdca - čo to znamená

Vo väčšine prípadov to znamená iba anatomické vlastnosti konkrétnej osoby. Avšak s prudkou odchýlkou ​​môže takáto situácia naznačovať množstvo chorôb..

Môže to byť napríklad:

 • Pľúcna stenóza, vrodená (preto je možné takéto EKG zaznamenať u detí, vrátane malých detí), aj získaná. Os sa mení v dôsledku hypertrofie myokardu.
 • Cor pulmonale a primárna pľúcna hypertenzia - mechanizmus zmeny elektrickej osi je podobný. V takýchto prípadoch sa tiež vyskytuje hypertrofia pravej komory, ktorá povedie k charakteristickým zmenám na elektrokardiograme..
 • Porucha predsieňového septa s dostatočnou veľkosťou takého otvoru môže tiež viesť k zmene takého elektrokardiografického indikátora ako je elektrická os. Mechanizmus vývoja zmien je približne rovnaký ako v prípade cor pulmonale a pulmonálnej hypertenzie..
 • Možno ho pozorovať aj pri ischemickej chorobe srdca, pri ktorej z dôvodu obmedzenia lúmenu koronárnych artérií dôjde k ischémii myokardu, ktorá pri ťažkej stenóze môže prerásť do infarktu.

Aké možnosti umiestnenia EOS môže mať zdravý človek?

Existujú tri hlavné možnosti jeho umiestnenia:

 • Horizontálne. Táto možnosť sa najčastejšie vyskytuje u obéznych ľudí..
 • Normálne. Typické pre ľudí normálnej stavby.
 • Vertikálne. Často sa určuje u astenikov, u ktorých srdce doslova „visí“ v hrudnej dutine, čo súvisí so zvláštnosťami postavy.

Všetky tri možnosti, ak nejde o ostrú odchýlku osi, sú pri absencii klinických odchýlok alebo odchýlok určených na elektrokardiograme variantom normy a nepredstavujú žiadnu hrozbu..

Nejde o nič iné ako o individuálnu vlastnosť konkrétneho organizmu. Prudká odchýlka doľava alebo doprava však môže naznačovať množstvo závažných srdcových chorôb, ktoré je možné zistiť iba kombináciou klinických prejavov a údajov z ďalších výskumných metód..

EOS vertikálna poloha - je to nebezpečné

Počas tehotenstva

Vertikálna poloha EOS počas tehotenstva je zriedkavá. Je to spôsobené fyziologickými zmenami v tele ženy - zväčšujúca sa maternica ovplyvňuje umiestnenie zvyšných vnútorných orgánov. V prípade srdca sa zvyčajne odkláňa doľava a získava vodorovnú polohu..

Vertikálny variant umiestnenia, najmä v prípade neskorého tehotenstva, si vyžaduje ďalší výskum, pretože môže naznačovať vývoj patológie tohto orgánu.

U detí

Vertikálna poloha EOS u detí nie je v drvivej väčšine prípadov znakom žiadneho porušenia - je to iba vlastnosť súvisiaca s vekom, ktorá sa pri vývoji organizmu pravdepodobne zmení na normálnu (horizontálna alebo vertikálna zostáva, všetko závisí od individuálnych charakteristík konkrétneho organizmu).

Vezmú do armády s vertikálnou pozíciou EOS

Vertikálna poloha armády EOS sa nemusí zrušiť. Všetko závisí od dôvodu. Ak je takéto usporiadanie spôsobené individuálnymi vlastnosťami tela a nie je prejavom srdcovej patológie alebo veľkých ciev, nie je dôvod na výnimku z vojenskej služby..

Úplne iná situácia nastáva, keď sú také zmeny na elektrokardiograme znakom ochorenia (mierna odchýlka je často variantom normy, ale prudká s najväčšou pravdepodobnosťou naznačuje v prospech patológie).

Potom sa táto otázka rieši na základe charakteristík klinického obrazu a závažnosti stupňa nedostatočnosti funkcie srdca.

Kardiogram zobrazuje posunutie modelu EOS - čo robiť

Pri prijímaní takýchto výsledkov EKG musíte najskôr zistiť názor svojho lekára na túto záležitosť. Jedna vec je, ak je elektrická os spočiatku vertikálna, potom je veľmi pravdepodobným variantom normy..

Musia sa však skontrolovať všetky zmeny, pretože môžu byť znakom vývoja konkrétnej patológie. V prípade vertikálnej elektrickej osi srdca to môže byť s dosť vysokou pravdepodobnosťou zúženie takej veľkej cievy, ako je pľúcna tepna alebo iné podobné ochorenie..

V takom prípade bude s prihliadnutím na klinický obraz predpísaných viac vyšetrení na stanovenie presnej príčiny..

Na záver špecialistu na funkčnú diagnostiku pri vykonávaní EKG často zaznie slovné spojenie vertikálna elektrická os srdca. Vo väčšine prípadov ide o variant normy, ale môže to byť aj znak patológie, aj keď dosť závažný.

Dozviete sa, ako dešifrovať EKG a určiť elektrickú os srdca sledovaním videa:

Aká je elektrická os srdca - jej polohy a odchýlky

Fyziologicky je hrudný kôš predstavovaný ako trojrozmerný súradnicový systém, v ktorom je položené srdce. Každý cyklus jeho kontrakcie je sprevádzaný množstvom bioenergetických zmien zaznamenaných na elektrokardiografii (EKG), ktoré naznačujú smer srdcovej osi. Elektrická os srdca (EOS) je klinický parameter používaný na hodnotenie procesov, ktoré uvádzajú myokard do pohybu a sú zodpovedné za jeho správnu činnosť..

Aká je elektrická os srdca?

EOS je celkový (prevažujúci) vektor všetkých elektrických impulzov, ktoré sú pozorované v systéme srdcového vedenia v jednom kontrakčnom cykle. Tento indikátor je často identický s elektrickou polohou srdca (EPS) - orientácia výsledného vektora impulzov z komôr vzhľadom na os elektródy I na EKG..

V myokarde, rovnako ako v iných svaloch tela, vznikajú pri kontrakcii bioelektrické prúdy (akčné potenciály). Je to ich elektrokardiograf, ktorý registruje a zaznamenáva na špecializovaný film vo forme EKG.

Impulz je generovaný kardiostimulátorom (sínusový uzol), odkiaľ excitácia dosahuje predsieň pozdĺž nervových dráh srdca a potom - atrioventrikulárny uzol (AV). Táto zlúčenina inhibuje prenos, takže po uvoľnení predsiení nasleduje kontrakcia, ktorá zaisťuje jednostranný a nepretržitý prietok krvi srdcovými komorami..

Na EKG sú elektrické impulzy zobrazené vo forme viacsmerových vĺn:

 • pozitívny - P, R, T - smerujúci nahor vzhľadom na izolín;
 • záporné - Q, S.

Elektrokardiografický záznam je registrácia zmien potenciálnych rozdielov počas procesu excitácie a relaxácie predsiení a komôr v dôsledku elektromotorickej sily srdca (EMF) z povrchu ľudského tela..

EMF je nestabilná hodnota, jej smer sa mení počas celého srdcového cyklu. So súčtom všetkých okamžitých orientácií impulzov (podľa pravidiel sčítania) sa získa vektor, ktorý zodpovedá priemernému EMF počas celej doby depolarizácie - EOS (smer sily elektromotora počas registrácie QRS na EKG).

Pri zaznamenávaní EKG sú elektródy umiestnené v troch elektródach, ktoré zaznamenávajú potenciálny rozdiel:

 • I - ľavá-pravá ruka;
 • II - ľavá noha - pravá ruka;
 • III - ľavá noha - ľavá ruka.

Toto umiestnenie vytvára trojrozmerné usporiadanie vektorov EMF na tele, ktoré vytvára „Einthovenov trojuholník“. Ak dáme EDS do takého tvaru, potom uhol α (alfa) medzi elektromotorickou silou a vodorovnou čiarou 1. elektródy vyjadrí odchýlku EOS.

Tiež je uhol α zhruba určený podľa šesťosového súradnicového systému Bailey alebo pomocou špeciálnych tabuliek. Ak nie sú k dispozícii vyššie uvedené zariadenia, orientácia fotoaparátu EOS sa nastaví meraním výšky zubov R a S v štandardných elektródach I a III:

 • RII = RI + RIII - normálna poloha osi;
 • RI> RII> RIII, SIII> RIII - ľavostranná odchýlka EOS;
 • RIII> RI, SI> SIII - EOS sa odkláňa doprava.

Aké polohy EOS existujú v norme a aký je medzi nimi rozdiel?

Svalová hmotnosť ľavej komory (LV) je porovnateľne väčšia ako pravá. Preto sú elektrické procesy, ktoré sa vyskytujú v LV, silnejšie a vektor EOS bude nasmerovaný týmto smerom. Ak premietate srdce na súradnicový systém, bude sa ľavá komora nachádzať v rozsahu hodnôt +40 0 +70 0 (čo sa považuje za normálnu orientáciu osi)..

Avšak jednotlivé vlastnosti štruktúry srdca a stavby tela každého pacienta líšia polohu EOS v rozmedzí od 0 do 90 0.

Možnosti normálnej polohy EOS

Normálna poloha EOS je uhol α od 30 0 do 69 0, výška RII ≥RI> RIII a v III a VL sú zuby R a S približne rovnaké. Os srdca je zreteľne kolmá na elektródu III.

Horizontálna poloha EOS - orientácia osi sa zhoduje s umiestnením štandardného elektródy I (RIII> SIII), uhol α je od 0 do +30 0. Vyskytuje sa u hyperstenikov alebo nízkych ľudí so širokým hrudníkom, ako aj na vrchole exspirácie, s brušnou obezitou, v II a III trimestri tehotenstva. Srdce „leží“ na kupole bránice.

Polohorizontálna poloha EOS - srdcová os je v uhle 90 0 k štandardnému vedeniu III (RIII = SIII), uhol α = + 30 0.

Vertikálna elektrická poloha srdca - smer EDS je kolmý na elektródu I (RI = SI), uhol α = + 90 0. Tento typ je typický pre vysokých astenických ľudí s úzkym hrudníkom na konci hlbokého nádychu. Srdce „visí“ medzi koreňmi pľúc na cievnom zväzku.

Semi-vertikálna elektrická poloha srdca - smer osi rovnobežný s II a nezreteľne kolmý na prívod I (RII> RIII> RI), uhol α od +70 0 do +90 0.

Prítomnosť prechodných typov polohy EOS sa vysvetľuje skutočnosťou, že astenika alebo hyperstenika v čistej podobe sú zriedkavé, sú rozšírené „prechodné“ typy konštitúcie.

Niekedy sa tiež určuje rotácia okolo jeho horizontálnej alebo vertikálnej osi (rotácia vrcholu dopredu alebo dozadu vzhľadom na jeho normálnu polohu).

Vodorovná os srdca je prostredníctvom vrcholu a základne symbolickým úsekom.

Pozdĺžna os je charakterizovaná umiestnením žalúdočného komplexu QRS v hrudných vedeniach, ktorých osi sú umiestnené vpredu. Je potrebné identifikovať zónu otáčania a posúdiť štruktúru QRS vo V6.

Typy orientácie srdca v čelnej rovine:

 1. Normálna poloha - rozhodujúca zóna sa nachádza v elektróde V3, existujú výškové vlny R a S. Vo V6 získava komplex QRS konfiguráciu qR alebo qRs.
 2. Rotácia v smere hodinových ručičiek - zóna otáčania v oblasti vodičov V4-V5 a vo V6 vyzerá komplex ako RS. Často sa kombinuje s vertikálnou pozíciou EOS a jej odchýlkou ​​doprava.
 3. Rotácia proti smeru hodinových ručičiek - otočná zóna je posunutá o V2. Vo elektródach V5-V6 dochádza k prehlbovaniu Q (nezamieňajte s koronárnymi) a komplex QRS získava formu qR. Kombinuje sa s vodorovnou polohou EOS a jeho odchýlkou ​​doľava.

Rotácia srdca pozdĺž zvislej osi:

 1. Apex anteriorly - komplex QRS vo vedeniach I-III má formu qRI, qRII, qRIII.
 2. Apex posteriorly - komplex QRS má formu RSI, RSII, RSIII.

Odchýlky patologickej osi: o čom hovoria a aké sú dôsledky?

Samotná situácia nemôže slúžiť ako základ pre stanovenie konkrétnej diagnózy, iba naznačuje prítomnosť elektrických porúch. Iba jediný kardiológ vás nepresvedčí o prítomnosti patológie iba spoločnosťou EOS. Na zistenie stavu choroby je potrebné doložiť záver vyšetrenia správnym klinickým pohovorom a ďalšími diagnostickými opatreniami..

Na pozíciu modelu EOS má vplyv niekoľko faktorov:

 • vrodené srdcové chyby;
 • sekundárne zmeny v anatomických vzťahoch medzi pravým a ľavým srdcom;
 • abnormálne usporiadanie orgánov v hrudnej dutine (dextrokardia, emfyzém vikára po lobektómii);
 • deformácia hrudníka (kyfóza, skolióza, kýlové alebo lievikovité zakrivenie);
 • poruchy vodivého systému orgánu (najmä vo zväzkoch Giss), ktoré spôsobujú poruchy srdcového rytmu;
 • kardiomyopatia rôzneho pôvodu;
 • dlhá história hypertenzných a ischemických chorôb srdca (IHD);
 • chronické srdcové zlyhanie;
 • ochorenia dýchacích ciest s obštrukčnou zložkou (CHOCHP, bronchiálna astma, emfyzém);
 • dekompenzované zlyhanie pečene (ascites, plynatosť).

Aké choroby sú porušenia pozorované?

Odchýlka elektrickej osi srdca vľavo (levogram) (uhol α od 0 do -30 0) má niekoľko dôvodov:

 1. Hypertrofia ľavej polovice srdca. Uhol α je priamo úmerný rýchlosti rastu hmoty LV. Patológia sa vyvíja s idiopatickou kardiomyopatiou, arteriálnou hypertenziou, nadmerným cvičením („športové srdce“), ischemickou chorobou srdca, kardiosklerózou.
 2. Infarkt myokardu (so zadnou nekrózou).
 3. Patológia intrakardiálneho vedenia. Najčastejšie ide o blokádu ľavej nohy alebo predozadnú vetvu zväzku His.
 4. Komorová tachykardia.
 5. Chlopňové srdcové ochorenie.
 6. Myokarditída.

Ostrá odchýlka EOS vľavo sa tiež rozlišuje, keď je uhol α> -30 0.

Odchýlka elektrickej osi srdca doprava (pravá strana) (uhol α> +90 0) sa pozoruje, keď:

 1. Poruchy vo vedení nervového impulzu pozdĺž vlákien zväzku Giss.
 2. Pľúcna stenóza (pri zvýšení tlaku v pravej komore).
 3. Ischemická choroba srdca.
 4. Infarkt myokardu na pravej strane.
 5. Kardiorespiračné choroby, ktoré vytvorili „cor pulmonale“ (zatiaľ čo ĽK nefunguje správne a je preťažená pravá komora).
 6. Tromboembolizmus vetiev pľúcnej tepny (v dôsledku upchatia je narušená výmena plynov v pľúcach, cievy pľúcneho obehu sú zúžené a pankreas je preťažený).
 7. Stenóza mitrálnej chlopne (po reumatickej horúčke). Spojenie letákov bráni úplnému vylúčeniu krvi z ľavej predsiene, čo spôsobuje pľúcnu hypertenziu a preťažuje pankreas..

Prudká odchýlka EOS smerom doprava sa pozoruje pri hodnote uhla α = +120 0.

Je potrebné pripomenúť, že žiadne z vyššie uvedených ochorení nemožno diagnostikovať iba na základe polohy EOS. Tento parameter je iba pomocným kritériom pri identifikácii patologického procesu.

závery

Odchýlka osi často nie je známkou akútneho stavu. Ak je ale zaznamenané prudké porušenie EOS s hodnotou vyššou ako +90 0, môže to znamenať náhlu poruchu vedenia v myokarde a hrozbu zástavou srdca. Títo pacienti vyžadujú okamžitú špecializovanú lekársku starostlivosť, aby našli príčinu takej prudkej zmeny v smere prúdu..

Na prípravu materiálu boli použité nasledujúce zdroje informácií.

Vertikálny EOS: popis, polohy, odchýlky

V článku zvážime, čo znamená vertikálna EOS..

Na diagnostiku srdcových chorôb a určenie efektívnosti fungovania tohto orgánu sa uchyľujú k veľkému počtu metód, vrátane stanovenia EOS. Táto skratka znamená elektrickú os ľudského srdca.

Popis

EOS je definovaný ako diagnostická metóda, ktorá zobrazuje elektrické parametre srdca. Hodnota, ktorá určuje polohu elektrickej osi srdca, je súhrnnou hodnotou bioelektrických procesov, ktoré vznikajú pri jeho kontrakciách. V procese kardiologickej diagnostiky znamená smerovanie EOS veľa.

Ľudské srdce sa chápe ako orgán trojrozmernej štruktúry, ktorý má objem. Jeho pozícia v medicíne je určená a zastúpená vo virtuálnej súradnicovej sieti. Počas svojej činnosti atypické vlákna myokardu intenzívne vytvárajú elektrické impulzy. Tento systém je integrálny, vedie elektrické signály. Odtiaľ začínajú elektrické impulzy, ktoré rozpohybujú časti srdca a určujú jeho pracovný rytmus. Doslova zlomok sekundy pred kontrakciami dochádza k elektrickým zmenám, ktoré tvoria hodnotu EOS.

Sínusový rytmus, parametre EOS sa prejavia na kardiograme; údaje sa odoberajú diagnostickým prístrojom s elektródami pripevnenými k ľudskému telu. Každý z nich zachytáva bioelektrické signály, ktoré sú emitované časťami myokardu. Elektródy sú premietnuté v troch rozmeroch na mriežku súradníc, čo vám umožňuje vypočítať a určiť uhol elektrickej osi, ktorá prechádza oblasťami, kde sa nachádzajú najaktívnejšie elektrické procesy..

Mnoho ľudí si kladie otázku, či je vertikálna poloha fotoaparátu EOS nebezpečná.

Na čo je určená

Takmer všetky práce na EKG sa podrobne zaoberajú otázkami súvisiacimi s elektrickou srdcovou osou. Jeho smer je významným parametrom, ktorý sa má určiť. V praxi to však veľmi nepomáha pri diagnostike väčšiny srdcových patológií, ktorých je viac ako sto. Pri určovaní štyroch hlavných stavov orgánu je skutočne užitočné dešifrovať osový smer:

 • hypertrofia pravej komory: osová odchýlka doprava sa stáva charakteristickým znakom jej zväčšenia; súčasne, ak existuje podozrenie na hypertrofiu ľavej komory, posun srdcovej osi nie je vôbec potrebný a určenie takého parametra v jeho diagnostike pomôže len málo;
 • blokáda prednej a hornej vetvy ľavej vetvy zväzku;
 • tachykardia komôr; niektoré z jeho foriem sa vyznačujú odchýlkou ​​doľava alebo neurčitou polohou osi, v niektorých prípadoch je odbočka doprava;
 • blokáda zadnej hornej vetvy ľavej vetvy zväzku.

Špecifickosť koncepcie

Existuje niekoľko variácií v umiestnení srdcovej elektrickej osi; za určitých podmienok sa jej poloha mení. To vo všetkých prípadoch neznamená choroby a poruchy. V zdravom ľudskom tele sa EOS líši v závislosti od anatómie, od ktorej sa pohybuje, v rozmedzí 0... + 90 ° (považované za normálne s normálnym sínusovým rytmom + 30... + 90).

Vertikálny EOS je zaznamenaný, ak je v rozmedzí + 70... + 90 °. Toto je typické pre vysokých ľudí so štíhlou postavou (astenici).

Medziľahlé typy pridávania sú bežné. Mení sa teda aj poloha elektrickej osy srdca, môže sa napríklad stať semi-vertikálnou. Takéto posuny nie sú patologické, sú typické pre ľudí s normálnymi funkciami tela..

Znenie EKG

Na záver EKG môže byť uvedené toto znenie: „Vertikálny EOS, sínusový rytmus, srdcová frekvencia za minútu. - 77 “je normálne. Je potrebné poznamenať, že koncept „rotácie EOS okolo osi“, ktorého značka môže byť na elektrokardiograme, nenaznačuje žiadne porušenie. Samotná takáto odchýlka sa nepovažuje za diagnózu..

Existuje skupina ochorení, ktoré sa líšia iba vo vertikálnom sínusovom EOS: rôzne druhy kardiomyopatie, najmä v rozšírenej forme; ischémia; vrodené abnormality; chronické srdcové zlyhanie.

Pri týchto patológiách dochádza k porušeniu sínusového rytmu srdca..

Poloha vľavo

Ak je elektrická os posunutá doľava, je ľavá komora s myokardom (LVH) hypertrofovaná. Táto konkrétnosť porušenia je najbežnejšia. Táto patológia má hodnotu ďalších príznakov, nie nezávislých, hovorí o preťažení komory, zmene jej pracovného procesu.

Uvedené porušenia sa vyskytujú pri dlhotrvajúcej arteriálnej hypertenzii. Patológia je sprevádzaná silným zaťažením ciev, ktoré dodávajú krv do orgánu, preto sa ventrikulárne kontrakcie vyskytujú veľmi silno, jeho svaly sa zväčšujú a hypertrofujú. Rovnaký proces sa pozoruje pri kardiomyopatii, ischémii atď..

Ľavá lokalizácia elektrickej osi, LVH sú tiež diagnostikované s poruchami vo ventilovom systéme, je narušený sínusový rytmus kontrakcií. Patológia je založená na nasledujúcich procesoch:

 • slabá aortálna chlopňa, pri ktorej sa časť krvi vracia späť do komory a preťažuje ju;
 • aortálna stenóza, pri ktorej je ťažké krvi opustiť komoru.

Uvedené poruchy sú vrodené alebo získané. Príčinou toho je často reuma, ktorú pacient trpí. Zmeny komorového objemu sa pozorujú u ľudí, ktorí sa profesionálne venujú športu. Týmto pacientom sa dôrazne odporúča konzultovať s odborníkom s cieľom zistiť, či je fyzická aktivita zdraviu škodlivá.

Odchýlka vertikálnej polohy EOS a sínusového rytmu sa zistí aj pri poruchách vedenia v komore, pri blokáde srdcových porúch.

Odchýlka doprava

V pravej komore sprevádzajú odchýlku EOS smerom doprava hypertrofické procesy. Pravá oblasť orgánu je zodpovedná za tok krvi do pľúc, kde je nasýtená kyslíkom. RH je charakteristická pre choroby dýchacieho systému: chronické pľúcne obštrukčné procesy, astma. Ak ochorenie trvá dlho, vyvoláva ventrikulárne hypertrofické zmeny. Ostatné príčiny patologických procesov sú rovnaké ako pri odchýlke do ľavej strany: poruchy rytmu, ischémia, chronické srdcové zlyhanie, blokáda a kardiomyopatia..

Dôsledky vysídlenia, vlastnosti

Sú sínusová arytmia a vertikálny EOS nebezpečné??

EOS je posunutý, čo sa stanoví na kardiograme. Ak odchýlka opustí normálne limity stanovené v rozmedzí 0... + 90˚, sú potrebné ďalšie štúdie a lekárske rady.

Faktory a procesy ovplyvňujúce posun srdcovej osi sú sprevádzané závažnými klinickými príznakmi a vyžadujú si ďalšie povinné vyšetrenia. Je potrebné venovať osobitnú pozornosť faktorom, pri ktorých sa pri predtým existujúcich stabilných hodnotách axiálnej odchýlky náhle objaví zmena EKG alebo porucha sínusového rytmu. Tento príznak je jedným zo znakov blokády..

Samotná odchýlka osi nepotrebuje terapiu, týka sa srdcových parametrov, ktoré si v prvom rade vyžadujú stanovenie príčiny vzhľadu. Iba kardiológ určí, či je liečba nevyhnutná v každej jednotlivej situácii.

Sínusová arytmia je charakterizovaná zmenou trvania intervalov medzi srdcovými kontrakciami, ku ktorej dochádza v dôsledku poruchy vedenia alebo tvorby elektrických impulzov v myokarde. Srdcová frekvencia môže byť v normálnom rozmedzí (60–90 úderov za minútu) a môže byť tiež narušená. Arytmie majú inú povahu, príčiny a závažnosť.

S týmto problémom sa ľudia obracajú na terapeuta, liečba choroby však môže byť v kompetencii kardiológa, neurológa alebo dokonca psychoterapeuta..

Sinusový rytmus a vertikálna poloha fotoaparátu EOS

V srdci sú bunky, ktoré vytvárajú impulz s určitým počtom úderov za minútu. Nachádzajú sa v atrioventrikulárnych a sínusových uzloch, v Purkyňových vláknach vstupujúcich do tkaniva komôr. Na EKG znamená sínusový rytmus s vertikálnym EOS to, že sínusový uzol je priamo zodpovedný za vytvorenie takého impulzu (50 je normou). Ak je hodnota iná, potom je impulz generovaný iným uzlom, ktorý vytvára rôzne čísla. Zdravý sínusový srdcový rytmus je zvyčajne pravidelný, srdcová frekvencia sa líši v závislosti od veku. Frekvencia rytmu u novorodencov sa môže pohybovať od 60 do 150 za minútu. Frekvencia rytmu sa s pribúdajúcimi rokmi spomaľuje a približuje sa k hodnotám dospelých o 6-7 rokov. U zdravého dospelého človeka je toto číslo od 60 do 80 za minútu..

Vertikálny EOS u dieťaťa

U dojčiat a novorodencov je na EKG výrazná pravá odchýlka osi, u roka sa takmer u všetkých detí stáva EOS vertikálnym. Vysvetľuje sa to fyziologicky: v srdci pravá časť do istej miery prevláda nad ľavou ako v elektrickej aktivite, tak v hmote, môže sa meniť aj poloha srdca, to znamená otočenie okolo osí. U mnohých detí do dvoch rokov je os stále zvislá, v 30% sa stáva normálnou.

V predškolskom a školskom veku prevláda normálna os, častejšie zvislá, vodorovná - menej často.

Pozreli sme sa na to, čo znamená vertikálny EOS..

Význam a dôvody vertikálnej polohy fotoaparátu EOS

Koncept elektrickej osi sa používa v kardiológii na identifikáciu srdcových patológií. Vertikálna poloha EOS môže naznačovať dysfunkcie vodivého systému, ktorý zahŕňa sínusový uzol, Hisov zväzok, atrioventrikulárny uzol a vlákna. Tieto prvky prenášajú elektrické impulzy a v systéme zabezpečujú prácu srdcového svalu.

Stanovenie polohy EOS pomocou EKG

Najjednoduchšia diagnostická metóda poskytuje rýchly výsledok, neobsahuje však presné informácie. Umožňuje vám to len zhruba zhodnotiť situáciu a podozrenie na možné patológie.

Na páske EKG sa zohľadňujú tieto ukazovatele:

 • Vlny R sú najväčšie v druhom vedení. To naznačuje normálnu úroveň EOS..
 • Zuby sú v prvom zvode vyššie - v tomto prípade je elektrická os srdca vodorovná.
 • Ak sú najvyššie R v treťom zvode, potom sa EOS považuje za vertikálny.

Toto povrchové vyšetrenie často nestačí. Na odhalenie úplného obrazu sa používa presnejšia metóda. Jeho výsledok je stanovený podľa osobitných schém, sú vykonané určité výpočty.

Za týmto účelom sa zhrnú všetky ukazovatele pozitívnych a negatívnych zubov komorového komplexu. Berie sa do úvahy iba prvý a tretí zákazník. Ich veľkosť sa meria v milimetroch, potom sa zistí súčet. Zuby pod čiarou budú mať ukazovatele s „-“.

Po výpočte veľkosti zubov a ich súčtov v dvoch zvodoch sa výsledky porovnajú s tabuľkou. Požadovaný priesečník sa nachádza - je to indikátor alfa uhla, pomocou ktorého sa určuje poloha EOS.

Čo znamená umiestnenie zvislej osi?

Najčastejšie sú identifikované odchýlky v EOS variantom normy a vznikajú v dôsledku individuálnych charakteristík ľudskej anatómie. Existujú však prípady, keď je posun príliš veľký - to môže naznačovať choroby, vrátane:

 • pľúcna hypertenzia;
 • pľúcna stenóza;
 • patológia predsieňového septa;
 • ischémia srdca.

Stenóza sa stanoví na elektrokardiograme v dôsledku hypertrofie myokardu. Odhalené ako vrodená forma a získané. V prvom prípade možno diagnózu stanoviť už v ranom detstve pri vykonávaní prvého EKG.

Poruchy predsieňového septa spôsobujú vzpriamený EOS. To sa stane, keď je otvor dostatočne veľký..

Pri ischémii ochorenia sa zúži lúmen koronárnych artérií, čo spôsobuje nedostatočné prekrvenie myokardu. V závažnej forme existuje riziko prechodu patológie na srdcový infarkt.

čo znamená zvislá poloha elektrickej osi srdca?

Vertikálna poloha elektrickej osi srdca, normy alebo patológie

Elektrokardiografia je jedným z najinformatívnejších spôsobov získavania informácií o stave srdca. Pre nezasväteného človeka je nepochopiteľná nielen samotná páska, ale záver má aj odborník na funkčnú diagnostiku..

Vertikálna poloha elektrickej osi srdca - to možno často nájsť v záveroch. Táto situácia môže byť navyše normou aj znakom srdcových chorôb..

Vodivý systém srdca, jeho úloha pri určovaní EOS

Vodivý systém sa chápe ako celá sada anatomických prvkov, ktoré zabezpečujú kontrakciu orgánu. Všetky tieto zväzky, uzliny a vlákna pozostávajú zo špeciálnych zmenených svalových vlákien, ktoré majú automatizmus a schopnosť viesť excitáciu do častí srdca umiestnených dole.

Systém, ktorý zaisťuje vedenie depolarizačnej vlny týmto orgánom, pozostáva z:

 • Sínusový uzol, ktorý je v skutočnosti normálny a udáva rytmus kontrakcií pre celý orgán.
 • Vodivé vlákna, ktoré prenášajú elektrický impulz zo sínusového uzla do atrioventrikulárneho a predsiení.
 • Atrioventrikulárny uzol.
 • Zväzok Giss, pozdĺž ktorého by sa excitácia mala šíriť komorami.

Súčet excitačných vektorov pre prvý štandardný zvod je elektrická os.

Stanovenie elektrickej osi srdca pomocou EKG

Stanovenie elektrickej osi srdca pomocou EKG je možné vykonať niekoľkými spôsobmi. Najjednoduchšia a najrýchlejšia, aj keď najpresnejšia možnosť - umožňuje vám iba navigáciu v situácii všeobecne.

V najjednoduchšej „študentskej“ verzii to vyzerá takto:

 • Vlny R sú najvyššie v druhom zvode - to zhruba zodpovedá normálnej osi srdca.
 • Ak sú rovnaké zuby najväčšie v prvom zvode, znamená to vodorovný variant osi.
 • Najvyššie hodnoty R v elektróde 3 na elektrokardiograme označujú vertikálnu elektrickú os.

Presnejšia definícia je možná pomocou inej metódy. Bude to vyžadovať špeciálne diagramy alebo tabuľky, ako aj určité výpočty. Je potrebné spočítať algebraický súčet zubov komorového komplexu (s prihliadnutím na záporné zuby) v prvom a treťom štandardnom vedení.

Nie je ťažké určiť samotný súčet - stačí zmerať veľkosť každého zuba v milimetroch a potom zistiť ich súčet s prihliadnutím na záporné hodnoty tých zubov, ktoré sa nachádzajú pod izoelektrickou čiarou. Ďalej sa podľa tabuľky nachádzajú priesečníky získaných hodnôt - bude to uhol alfa.

Vertikálna poloha elektrickej osi srdca - čo to znamená

Vo väčšine prípadov to znamená iba anatomické vlastnosti konkrétnej osoby. Avšak s prudkou odchýlkou ​​môže takáto situácia naznačovať množstvo chorôb..

Môže to byť napríklad:

 • Pľúcna stenóza, vrodená (preto je možné takéto EKG zaznamenať u detí, vrátane malých detí), aj získaná. Os sa mení v dôsledku hypertrofie myokardu.
 • Cor pulmonale a primárna pľúcna hypertenzia - mechanizmus zmeny elektrickej osi je podobný. V takýchto prípadoch sa tiež vyskytuje hypertrofia pravej komory, ktorá povedie k charakteristickým zmenám na elektrokardiograme..
 • Porucha predsieňového septa s dostatočnou veľkosťou takého otvoru môže tiež viesť k zmene takého elektrokardiografického indikátora ako je elektrická os. Mechanizmus vývoja zmien je približne rovnaký ako v prípade cor pulmonale a pulmonálnej hypertenzie..
 • Možno ho pozorovať aj pri ischemickej chorobe srdca, pri ktorej z dôvodu obmedzenia lúmenu koronárnych artérií dôjde k ischémii myokardu, ktorá pri ťažkej stenóze môže prerásť do infarktu.

Aké možnosti umiestnenia EOS môže mať zdravý človek?

Existujú tri hlavné možnosti jeho umiestnenia:

 • Horizontálne. Táto možnosť sa najčastejšie vyskytuje u obéznych ľudí..
 • Normálne. Typické pre ľudí normálnej stavby.
 • Vertikálne. Často sa určuje u astenikov, u ktorých srdce doslova „visí“ v hrudnej dutine, čo súvisí so zvláštnosťami postavy.

Všetky tri možnosti, ak nejde o ostrú odchýlku osi, sú pri absencii klinických odchýlok alebo odchýlok určených na elektrokardiograme variantom normy a nepredstavujú žiadnu hrozbu..

Nejde o nič iné ako o individuálnu vlastnosť konkrétneho organizmu. Prudká odchýlka doľava alebo doprava však môže naznačovať množstvo závažných srdcových chorôb, ktoré je možné zistiť iba kombináciou klinických prejavov a údajov z ďalších výskumných metód..

EOS vertikálna poloha - je to nebezpečné

Počas tehotenstva

Vertikálna poloha EOS počas tehotenstva je zriedkavá. Je to spôsobené fyziologickými zmenami v tele ženy - zväčšujúca sa maternica ovplyvňuje umiestnenie zvyšných vnútorných orgánov. V prípade srdca sa zvyčajne odkláňa doľava a získava vodorovnú polohu..

Vertikálny variant umiestnenia, najmä v prípade neskorého tehotenstva, si vyžaduje ďalší výskum, pretože môže naznačovať vývoj patológie tohto orgánu.

U detí

Vertikálna poloha EOS u detí nie je v drvivej väčšine prípadov znakom žiadneho porušenia - je to iba vlastnosť súvisiaca s vekom, ktorá sa pri vývoji organizmu pravdepodobne zmení na normálnu (horizontálna alebo vertikálna zostáva, všetko závisí od individuálnych charakteristík konkrétneho organizmu).

Vezmú do armády s vertikálnou pozíciou EOS

Vertikálna poloha armády EOS sa nemusí zrušiť. Všetko závisí od dôvodu. Ak je takéto usporiadanie spôsobené individuálnymi vlastnosťami tela a nie je prejavom srdcovej patológie alebo veľkých ciev, nie je dôvod na výnimku z vojenskej služby..

Úplne iná situácia nastáva, keď sú také zmeny na elektrokardiograme znakom ochorenia (mierna odchýlka je často variantom normy, ale prudká s najväčšou pravdepodobnosťou naznačuje v prospech patológie).

Potom sa táto otázka rieši na základe charakteristík klinického obrazu a závažnosti stupňa nedostatočnosti funkcie srdca.

Kardiogram zobrazuje posunutie modelu EOS - čo robiť

Pri prijímaní takýchto výsledkov EKG musíte najskôr zistiť názor svojho lekára na túto záležitosť. Jedna vec je, ak je elektrická os spočiatku vertikálna, potom je veľmi pravdepodobným variantom normy..

Musia sa však skontrolovať všetky zmeny, pretože môžu byť znakom vývoja konkrétnej patológie. V prípade vertikálnej elektrickej osi srdca to môže byť s dosť vysokou pravdepodobnosťou zúženie takej veľkej cievy, ako je pľúcna tepna alebo iné podobné ochorenie..

V takom prípade bude s prihliadnutím na klinický obraz predpísaných viac vyšetrení na stanovenie presnej príčiny..

Na záver špecialistu na funkčnú diagnostiku pri vykonávaní EKG často zaznie slovné spojenie vertikálna elektrická os srdca. Vo väčšine prípadov ide o variant normy, ale môže to byť aj znak patológie, aj keď dosť závažný.

Dozviete sa, ako dešifrovať EKG a určiť elektrickú os srdca sledovaním videa:

Aká je elektrická os srdca - jej polohy a odchýlky

Fyziologicky je hrudný kôš predstavovaný ako trojrozmerný súradnicový systém, v ktorom je položené srdce. Každý cyklus jeho kontrakcie je sprevádzaný množstvom bioenergetických zmien zaznamenaných na elektrokardiografii (EKG), ktoré naznačujú smer srdcovej osi. Elektrická os srdca (EOS) je klinický parameter používaný na hodnotenie procesov, ktoré uvádzajú myokard do pohybu a sú zodpovedné za jeho správnu činnosť..

Aká je elektrická os srdca?

EOS je celkový (prevažujúci) vektor všetkých elektrických impulzov, ktoré sú pozorované v systéme srdcového vedenia v jednom kontrakčnom cykle. Tento indikátor je často identický s elektrickou polohou srdca (EPS) - orientácia výsledného vektora impulzov z komôr vzhľadom na os elektródy I na EKG..

V myokarde, rovnako ako v iných svaloch tela, vznikajú pri kontrakcii bioelektrické prúdy (akčné potenciály). Je to ich elektrokardiograf, ktorý registruje a zaznamenáva na špecializovaný film vo forme EKG.

Impulz je generovaný kardiostimulátorom (sínusový uzol), odkiaľ excitácia dosahuje predsieň pozdĺž nervových dráh srdca a potom - atrioventrikulárny uzol (AV). Táto zlúčenina inhibuje prenos, takže po uvoľnení predsiení nasleduje kontrakcia, ktorá zaisťuje jednostranný a nepretržitý prietok krvi srdcovými komorami..

Na EKG sú elektrické impulzy zobrazené vo forme viacsmerových vĺn:

 • pozitívny - P, R, T - smerujúci nahor vzhľadom na izolín;
 • záporné - Q, S.

Elektrokardiografický záznam je registrácia zmien potenciálnych rozdielov počas procesu excitácie a relaxácie predsiení a komôr v dôsledku elektromotorickej sily srdca (EMF) z povrchu ľudského tela..

EMF je nestabilná hodnota, jej smer sa mení počas celého srdcového cyklu. So súčtom všetkých okamžitých orientácií impulzov (podľa pravidiel sčítania) sa získa vektor, ktorý zodpovedá priemernému EMF počas celej doby depolarizácie - EOS (smer sily elektromotora počas registrácie QRS na EKG).

Pri zaznamenávaní EKG sú elektródy umiestnené v troch elektródach, ktoré zaznamenávajú potenciálny rozdiel:

 • I - ľavá-pravá ruka;
 • II - ľavá noha - pravá ruka;
 • III - ľavá noha - ľavá ruka.

Toto umiestnenie vytvára trojrozmerné usporiadanie vektorov EMF na tele, ktoré vytvára „Einthovenov trojuholník“. Ak dáme EDS do takého tvaru, potom uhol α (alfa) medzi elektromotorickou silou a vodorovnou čiarou 1. elektródy vyjadrí odchýlku EOS.

Tiež je uhol α zhruba určený podľa šesťosového súradnicového systému Bailey alebo pomocou špeciálnych tabuliek. Ak nie sú k dispozícii vyššie uvedené zariadenia, orientácia fotoaparátu EOS sa nastaví meraním výšky zubov R a S v štandardných elektródach I a III:

 • RII = RI + RIII - normálna poloha osi;
 • RI> RII> RIII, SIII> RIII - ľavostranná odchýlka EOS;
 • RIII> RI, SI> SIII - EOS sa odkláňa doprava.

Aké polohy EOS existujú v norme a aký je medzi nimi rozdiel?

Svalová hmotnosť ľavej komory (LV) je porovnateľne väčšia ako pravá. Preto sú elektrické procesy, ktoré sa vyskytujú v LV, silnejšie a vektor EOS bude nasmerovaný týmto smerom. Ak premietate srdce na súradnicový systém, bude sa ľavá komora nachádzať v rozsahu hodnôt +40 0 +70 0 (čo sa považuje za normálnu orientáciu osi)..

Avšak jednotlivé vlastnosti štruktúry srdca a stavby tela každého pacienta líšia polohu EOS v rozmedzí od 0 do 90 0.

Možnosti normálnej polohy EOS

Normálna poloha EOS je uhol α od 30 0 do 69 0, výška RII ≥RI> RIII a v III a VL sú zuby R a S približne rovnaké. Os srdca je zreteľne kolmá na elektródu III.

Horizontálna poloha EOS - orientácia osi sa zhoduje s umiestnením štandardného elektródy I (RIII> SIII), uhol α je od 0 do +30 0. Vyskytuje sa u hyperstenikov alebo nízkych ľudí so širokým hrudníkom, ako aj na vrchole exspirácie, s brušnou obezitou, v II a III trimestri tehotenstva. Srdce „leží“ na kupole bránice.

Polohorizontálna poloha EOS - srdcová os je v uhle 90 0 k štandardnému vedeniu III (RIII = SIII), uhol α = + 30 0.

Vertikálna elektrická poloha srdca - smer EDS je kolmý na elektródu I (RI = SI), uhol α = + 90 0. Tento typ je typický pre vysokých astenických ľudí s úzkym hrudníkom na konci hlbokého nádychu. Srdce „visí“ medzi koreňmi pľúc na cievnom zväzku.

Semi-vertikálna elektrická poloha srdca - smer osi rovnobežný s II a nezreteľne kolmý na prívod I (RII> RIII> RI), uhol α od +70 0 do +90 0.

Prítomnosť prechodných typov polohy EOS sa vysvetľuje skutočnosťou, že astenika alebo hyperstenika v čistej podobe sú zriedkavé, sú rozšírené „prechodné“ typy konštitúcie.

Niekedy sa tiež určuje rotácia okolo jeho horizontálnej alebo vertikálnej osi (rotácia vrcholu dopredu alebo dozadu vzhľadom na jeho normálnu polohu).

Vodorovná os srdca je prostredníctvom vrcholu a základne symbolickým úsekom.

Pozdĺžna os je charakterizovaná umiestnením žalúdočného komplexu QRS v hrudných vedeniach, ktorých osi sú umiestnené vpredu. Je potrebné identifikovať zónu otáčania a posúdiť štruktúru QRS vo V6.

Typy orientácie srdca v čelnej rovine:

 1. Normálna poloha - rozhodujúca zóna sa nachádza v elektróde V3, existujú výškové vlny R a S. Vo V6 získava komplex QRS konfiguráciu qR alebo qRs.
 2. Rotácia v smere hodinových ručičiek - zóna otáčania v oblasti vodičov V4-V5 a vo V6 vyzerá komplex ako RS. Často sa kombinuje s vertikálnou pozíciou EOS a jej odchýlkou ​​doprava.
 3. Rotácia proti smeru hodinových ručičiek - otočná zóna je posunutá o V2. Vo elektródach V5-V6 dochádza k prehlbovaniu Q (nezamieňajte s koronárnymi) a komplex QRS získava formu qR. Kombinuje sa s vodorovnou polohou EOS a jeho odchýlkou ​​doľava.

Rotácia srdca pozdĺž zvislej osi:

 1. Apex anteriorly - komplex QRS vo vedeniach I-III má formu qRI, qRII, qRIII.
 2. Apex posteriorly - komplex QRS má formu RSI, RSII, RSIII.

Odchýlky patologickej osi: o čom hovoria a aké sú dôsledky?

Samotná situácia nemôže slúžiť ako základ pre stanovenie konkrétnej diagnózy, iba naznačuje prítomnosť elektrických porúch. Iba jediný kardiológ vás nepresvedčí o prítomnosti patológie iba spoločnosťou EOS. Na zistenie stavu choroby je potrebné doložiť záver vyšetrenia správnym klinickým pohovorom a ďalšími diagnostickými opatreniami..

Na pozíciu modelu EOS má vplyv niekoľko faktorov:

 • vrodené srdcové chyby;
 • sekundárne zmeny v anatomických vzťahoch medzi pravým a ľavým srdcom;
 • abnormálne usporiadanie orgánov v hrudnej dutine (dextrokardia, emfyzém vikára po lobektómii);
 • deformácia hrudníka (kyfóza, skolióza, kýlové alebo lievikovité zakrivenie);
 • poruchy vodivého systému orgánu (najmä vo zväzkoch Giss), ktoré spôsobujú poruchy srdcového rytmu;
 • kardiomyopatia rôzneho pôvodu;
 • dlhá história hypertenzných a ischemických chorôb srdca (IHD);
 • chronické srdcové zlyhanie;
 • ochorenia dýchacích ciest s obštrukčnou zložkou (CHOCHP, bronchiálna astma, emfyzém);
 • dekompenzované zlyhanie pečene (ascites, plynatosť).

Aké choroby sú porušenia pozorované?

Odchýlka elektrickej osi srdca vľavo (levogram) (uhol α od 0 do -30 0) má niekoľko dôvodov:

 1. Hypertrofia ľavej polovice srdca. Uhol α je priamo úmerný rýchlosti rastu hmoty LV. Patológia sa vyvíja s idiopatickou kardiomyopatiou, arteriálnou hypertenziou, nadmerným cvičením („športové srdce“), ischemickou chorobou srdca, kardiosklerózou.
 2. Infarkt myokardu (so zadnou nekrózou).
 3. Patológia intrakardiálneho vedenia. Najčastejšie ide o blokádu ľavej nohy alebo predozadnú vetvu zväzku His.
 4. Komorová tachykardia.
 5. Chlopňové srdcové ochorenie.
 6. Myokarditída.

Ostrá odchýlka EOS vľavo sa tiež rozlišuje, keď je uhol α> -30 0.

Odchýlka elektrickej osi srdca doprava (pravá strana) (uhol α> +90 0) sa pozoruje, keď:

 1. Poruchy vo vedení nervového impulzu pozdĺž vlákien zväzku Giss.
 2. Pľúcna stenóza (pri zvýšení tlaku v pravej komore).
 3. Ischemická choroba srdca.
 4. Infarkt myokardu na pravej strane.
 5. Kardiorespiračné choroby, ktoré vytvorili „cor pulmonale“ (zatiaľ čo ĽK nefunguje správne a je preťažená pravá komora).
 6. Tromboembolizmus vetiev pľúcnej tepny (v dôsledku upchatia je narušená výmena plynov v pľúcach, cievy pľúcneho obehu sú zúžené a pankreas je preťažený).
 7. Stenóza mitrálnej chlopne (po reumatickej horúčke). Spojenie letákov bráni úplnému vylúčeniu krvi z ľavej predsiene, čo spôsobuje pľúcnu hypertenziu a preťažuje pankreas..

Prudká odchýlka EOS smerom doprava sa pozoruje pri hodnote uhla α = +120 0.

Je potrebné pripomenúť, že žiadne z vyššie uvedených ochorení nemožno diagnostikovať iba na základe polohy EOS. Tento parameter je iba pomocným kritériom pri identifikácii patologického procesu.

závery

Odchýlka osi často nie je známkou akútneho stavu. Ak je ale zaznamenané prudké porušenie EOS s hodnotou vyššou ako +90 0, môže to znamenať náhlu poruchu vedenia v myokarde a hrozbu zástavou srdca. Títo pacienti vyžadujú okamžitú špecializovanú lekársku starostlivosť, aby našli príčinu takej prudkej zmeny v smere prúdu..

Na prípravu materiálu boli použité nasledujúce zdroje informácií.

Vertikálny EOS: popis, polohy, odchýlky

V článku zvážime, čo znamená vertikálna EOS..

Na diagnostiku srdcových chorôb a určenie efektívnosti fungovania tohto orgánu sa uchyľujú k veľkému počtu metód, vrátane stanovenia EOS. Táto skratka znamená elektrickú os ľudského srdca.

Popis

EOS je definovaný ako diagnostická metóda, ktorá zobrazuje elektrické parametre srdca. Hodnota, ktorá určuje polohu elektrickej osi srdca, je súhrnnou hodnotou bioelektrických procesov, ktoré vznikajú pri jeho kontrakciách. V procese kardiologickej diagnostiky znamená smerovanie EOS veľa.

Ľudské srdce sa chápe ako orgán trojrozmernej štruktúry, ktorý má objem. Jeho pozícia v medicíne je určená a zastúpená vo virtuálnej súradnicovej sieti. Počas svojej činnosti atypické vlákna myokardu intenzívne vytvárajú elektrické impulzy. Tento systém je integrálny, vedie elektrické signály. Odtiaľ začínajú elektrické impulzy, ktoré rozpohybujú časti srdca a určujú jeho pracovný rytmus. Doslova zlomok sekundy pred kontrakciami dochádza k elektrickým zmenám, ktoré tvoria hodnotu EOS.

Sínusový rytmus, parametre EOS sa prejavia na kardiograme; údaje sa odoberajú diagnostickým prístrojom s elektródami pripevnenými k ľudskému telu. Každý z nich zachytáva bioelektrické signály, ktoré sú emitované časťami myokardu. Elektródy sú premietnuté v troch rozmeroch na mriežku súradníc, čo vám umožňuje vypočítať a určiť uhol elektrickej osi, ktorá prechádza oblasťami, kde sa nachádzajú najaktívnejšie elektrické procesy..

Mnoho ľudí si kladie otázku, či je vertikálna poloha fotoaparátu EOS nebezpečná.

Na čo je určená

Takmer všetky práce na EKG sa podrobne zaoberajú otázkami súvisiacimi s elektrickou srdcovou osou. Jeho smer je významným parametrom, ktorý sa má určiť. V praxi to však veľmi nepomáha pri diagnostike väčšiny srdcových patológií, ktorých je viac ako sto. Pri určovaní štyroch hlavných stavov orgánu je skutočne užitočné dešifrovať osový smer:

 • hypertrofia pravej komory: osová odchýlka doprava sa stáva charakteristickým znakom jej zväčšenia; súčasne, ak existuje podozrenie na hypertrofiu ľavej komory, posun srdcovej osi nie je vôbec potrebný a určenie takého parametra v jeho diagnostike pomôže len málo;
 • blokáda prednej a hornej vetvy ľavej vetvy zväzku;
 • tachykardia komôr; niektoré z jeho foriem sa vyznačujú odchýlkou ​​doľava alebo neurčitou polohou osi, v niektorých prípadoch je odbočka doprava;
 • blokáda zadnej hornej vetvy ľavej vetvy zväzku.

Špecifickosť koncepcie

Existuje niekoľko variácií v umiestnení srdcovej elektrickej osi; za určitých podmienok sa jej poloha mení. To vo všetkých prípadoch neznamená choroby a poruchy. V zdravom ľudskom tele sa EOS líši v závislosti od anatómie, od ktorej sa pohybuje, v rozmedzí 0... + 90 ° (považované za normálne s normálnym sínusovým rytmom + 30... + 90).

Vertikálny EOS je zaznamenaný, ak je v rozmedzí + 70... + 90 °. Toto je typické pre vysokých ľudí so štíhlou postavou (astenici).

Medziľahlé typy pridávania sú bežné. Mení sa teda aj poloha elektrickej osy srdca, môže sa napríklad stať semi-vertikálnou. Takéto posuny nie sú patologické, sú typické pre ľudí s normálnymi funkciami tela..

Znenie EKG

Na záver EKG môže byť uvedené toto znenie: „Vertikálny EOS, sínusový rytmus, srdcová frekvencia za minútu. - 77 “je normálne. Je potrebné poznamenať, že koncept „rotácie EOS okolo osi“, ktorého značka môže byť na elektrokardiograme, nenaznačuje žiadne porušenie. Samotná takáto odchýlka sa nepovažuje za diagnózu..

Existuje skupina ochorení, ktoré sa líšia iba vo vertikálnom sínusovom EOS: rôzne druhy kardiomyopatie, najmä v rozšírenej forme; ischémia; vrodené abnormality; chronické srdcové zlyhanie.

Pri týchto patológiách dochádza k porušeniu sínusového rytmu srdca..

Poloha vľavo

Ak je elektrická os posunutá doľava, je ľavá komora s myokardom (LVH) hypertrofovaná. Táto konkrétnosť porušenia je najbežnejšia. Táto patológia má hodnotu ďalších príznakov, nie nezávislých, hovorí o preťažení komory, zmene jej pracovného procesu.

Uvedené porušenia sa vyskytujú pri dlhotrvajúcej arteriálnej hypertenzii. Patológia je sprevádzaná silným zaťažením ciev, ktoré dodávajú krv do orgánu, preto sa ventrikulárne kontrakcie vyskytujú veľmi silno, jeho svaly sa zväčšujú a hypertrofujú. Rovnaký proces sa pozoruje pri kardiomyopatii, ischémii atď..

Ľavá lokalizácia elektrickej osi, LVH sú tiež diagnostikované s poruchami vo ventilovom systéme, je narušený sínusový rytmus kontrakcií. Patológia je založená na nasledujúcich procesoch:

 • slabá aortálna chlopňa, pri ktorej sa časť krvi vracia späť do komory a preťažuje ju;
 • aortálna stenóza, pri ktorej je ťažké krvi opustiť komoru.

Uvedené poruchy sú vrodené alebo získané. Príčinou toho je často reuma, ktorú pacient trpí. Zmeny komorového objemu sa pozorujú u ľudí, ktorí sa profesionálne venujú športu. Týmto pacientom sa dôrazne odporúča konzultovať s odborníkom s cieľom zistiť, či je fyzická aktivita zdraviu škodlivá.

Odchýlka vertikálnej polohy EOS a sínusového rytmu sa zistí aj pri poruchách vedenia v komore, pri blokáde srdcových porúch.

Odchýlka doprava

V pravej komore sprevádzajú odchýlku EOS smerom doprava hypertrofické procesy. Pravá oblasť orgánu je zodpovedná za tok krvi do pľúc, kde je nasýtená kyslíkom. RH je charakteristická pre choroby dýchacieho systému: chronické pľúcne obštrukčné procesy, astma. Ak ochorenie trvá dlho, vyvoláva ventrikulárne hypertrofické zmeny. Ostatné príčiny patologických procesov sú rovnaké ako pri odchýlke do ľavej strany: poruchy rytmu, ischémia, chronické srdcové zlyhanie, blokáda a kardiomyopatia..

Dôsledky vysídlenia, vlastnosti

Sú sínusová arytmia a vertikálny EOS nebezpečné??

EOS je posunutý, čo sa stanoví na kardiograme. Ak odchýlka opustí normálne limity stanovené v rozmedzí 0... + 90˚, sú potrebné ďalšie štúdie a lekárske rady.

Faktory a procesy ovplyvňujúce posun srdcovej osi sú sprevádzané závažnými klinickými príznakmi a vyžadujú si ďalšie povinné vyšetrenia. Je potrebné venovať osobitnú pozornosť faktorom, pri ktorých sa pri predtým existujúcich stabilných hodnotách axiálnej odchýlky náhle objaví zmena EKG alebo porucha sínusového rytmu. Tento príznak je jedným zo znakov blokády..

Samotná odchýlka osi nepotrebuje terapiu, týka sa srdcových parametrov, ktoré si v prvom rade vyžadujú stanovenie príčiny vzhľadu. Iba kardiológ určí, či je liečba nevyhnutná v každej jednotlivej situácii.

Sínusová arytmia je charakterizovaná zmenou trvania intervalov medzi srdcovými kontrakciami, ku ktorej dochádza v dôsledku poruchy vedenia alebo tvorby elektrických impulzov v myokarde. Srdcová frekvencia môže byť v normálnom rozmedzí (60–90 úderov za minútu) a môže byť tiež narušená. Arytmie majú inú povahu, príčiny a závažnosť.

S týmto problémom sa ľudia obracajú na terapeuta, liečba choroby však môže byť v kompetencii kardiológa, neurológa alebo dokonca psychoterapeuta..

Sinusový rytmus a vertikálna poloha fotoaparátu EOS

V srdci sú bunky, ktoré vytvárajú impulz s určitým počtom úderov za minútu. Nachádzajú sa v atrioventrikulárnych a sínusových uzloch, v Purkyňových vláknach vstupujúcich do tkaniva komôr. Na EKG znamená sínusový rytmus s vertikálnym EOS to, že sínusový uzol je priamo zodpovedný za vytvorenie takého impulzu (50 je normou). Ak je hodnota iná, potom je impulz generovaný iným uzlom, ktorý vytvára rôzne čísla. Zdravý sínusový srdcový rytmus je zvyčajne pravidelný, srdcová frekvencia sa líši v závislosti od veku. Frekvencia rytmu u novorodencov sa môže pohybovať od 60 do 150 za minútu. Frekvencia rytmu sa s pribúdajúcimi rokmi spomaľuje a približuje sa k hodnotám dospelých o 6-7 rokov. U zdravého dospelého človeka je toto číslo od 60 do 80 za minútu..

Vertikálny EOS u dieťaťa

U dojčiat a novorodencov je na EKG výrazná pravá odchýlka osi, u roka sa takmer u všetkých detí stáva EOS vertikálnym. Vysvetľuje sa to fyziologicky: v srdci pravá časť do istej miery prevláda nad ľavou ako v elektrickej aktivite, tak v hmote, môže sa meniť aj poloha srdca, to znamená otočenie okolo osí. U mnohých detí do dvoch rokov je os stále zvislá, v 30% sa stáva normálnou.

V predškolskom a školskom veku prevláda normálna os, častejšie zvislá, vodorovná - menej často.

Pozreli sme sa na to, čo znamená vertikálny EOS..

Normálne umiestnenie EOS a dôvody jeho posunutia

Elektrická os srdca (EOS) je termín používaný v kardiológii a funkčnej diagnostike, odrážajúci elektrické procesy prebiehajúce v srdci.

Smer elektrickej osi srdca ukazuje celkové množstvo bioelektrických zmien, ku ktorým dochádza v srdcovom svale pri každej kontrakcii. Srdce je trojrozmerný orgán a na výpočet smeru EOS predstavujú kardiológovia hrudník vo forme súradnicového systému.

Každá elektróda, keď odoberá EKG, zaregistruje bioelektrickú excitáciu, ktorá sa vyskytuje v určitej oblasti myokardu. Ak premietnete elektródy na konvenčný súradnicový systém, môžete vypočítať uhol elektrickej osi, ktorá bude umiestnená tam, kde sú elektrické procesy najsilnejšie.

Systém srdcového vedenia a prečo je dôležitý pre stanovenie EOS?

Vodivý systém srdca je časť srdcového svalu, ktorá sa skladá z takzvaných atypických svalových vlákien. Tieto vlákna sú dobre inervované a poskytujú synchrónnu kontrakciu orgánu..

Kontrakcia myokardu začína objavením sa elektrického impulzu v sínusovom uzle (preto sa správny rytmus zdravého srdca nazýva sínus).

Zo sínusového uzla prechádza impulz elektrického budenia do atrioventrikulárneho uzla a ďalej pozdĺž zväzku His. Tento zväzok prechádza v medzikomorovej priehradke, kde je rozdelený na pravú časť smerujúcu do pravej komory a na ľavé nohy..

Ľavá vetva zväzku His je rozdelená na dve vetvy, prednú a zadnú. Predná vetva je umiestnená v predných častiach medzikomorovej septa, v anterolaterálnej stene ľavej komory..

Zadná vetva vetvy ľavého zväzku je umiestnená v strednej a dolnej tretine medzikomorovej septa, posterolaterálnej a dolnej stene ľavej komory. Môžeme povedať, že zadná vetva je mierne vľavo spredu.

Vodivý systém myokardu je silným zdrojom elektrických impulzov, čo znamená, že najskôr dôjde k elektrickým zmenám v srdci, ktoré predchádzajú srdcu. V prípade porušenia v tomto systéme môže elektrická os srdca významne zmeniť svoju polohu, o čom bude reč nižšie..

Hmotnosť srdcového svalu ľavej komory je zvyčajne oveľa väčšia ako hmotnosť pravej komory. Elektrické procesy prebiehajúce v ľavej komore sú teda celkovo silnejšie a EOS bude presne zameraný na ňu..

Ak premietate polohu srdca na súradnicový systém, ľavá komora bude v oblasti +30 + 70 stupňov. Bude to normálna poloha osi..

Avšak v závislosti od jednotlivých anatomických vlastností a postavy sa pozícia EOS u zdravých ľudí pohybuje od 0 do +90 stupňov:

 • Vertikálna poloha sa teda bude považovať za EOS v rozsahu od + 70 do + 90 stupňov. Túto polohu osi srdca nachádzajú vysokí, štíhli ľudia - astenici.
 • Horizontálna poloha fotoaparátu EOS je bežnejšia u nízkych a zavalitých ľudí so širokým hrudníkom - hyperstenikou a jeho hodnota sa pohybuje od 0 do + 30 stupňov.

Štruktúrne vlastnosti pre každého človeka sú veľmi individuálne, neexistujú prakticky žiadni čistí astenici alebo hyperstenici, častejšie sa jedná o stredné typy tela, preto môže mať elektrická os aj strednú hodnotu (polohorizontálnu a semi-vertikálnu).

Všetkých päť možností polohy (normálna, horizontálna, semi-horizontálna, vertikálna a semi-vertikálna) sa nachádza u zdravých ľudí a nie je patologických..

 • Takže na záver o EKG u absolútne zdravého človeka možno povedať: „EOS je vertikálny, sínusový rytmus, srdcová frekvencia - 78 za minútu“, čo je variant normy.
 • Rotácia srdca okolo pozdĺžnej osi pomáha určiť polohu orgánu v priestore a v niektorých prípadoch je ďalším parametrom v diagnostike chorôb.
 • Definíciu „rotácie elektrickej osi srdca okolo osi“ možno nájsť v popisoch elektrokardiogramov a nejde o nič nebezpečné..

Kedy môže poloha EOS naznačovať ochorenie srdca?

Samotná poloha EOS nie je diagnóza. Existuje však množstvo chorôb, pri ktorých dochádza k posunu v osi srdca. Významné zmeny v pozícii modelu EOS vedú k:

Odchýlky EOS doľava

Takže odchýlka elektrickej osi srdca vľavo môže naznačovať hypertrofiu ľavej komory (LVH), t.j. jeho zväčšenie, ktoré tiež nie je nezávislým ochorením, ale môže naznačovať preťaženie ľavej komory.

Tento stav sa často vyskytuje pri dlhodobej arteriálnej hypertenzii a je spojený so značnou odolnosťou krvných ciev voči prietoku krvi, v dôsledku čoho by sa ľavá komora mala sťahovať s väčšou silou, zvyšuje sa hmotnosť svalov komory, čo vedie k jej hypertrofii.

Ochorenie koronárnych artérií, chronické srdcové zlyhanie, kardiomyopatie tiež spôsobujú hypertrofiu ľavej komory.

hypertrofické zmeny v myokarde ľavej komory - najbežnejšia príčina odchýlky EOS doľava

Okrem toho sa LVH vyvíja, keď je postihnutý aparát chlopne ľavej komory. Tento stav je spôsobený stenózou aortálneho otvoru, pri ktorej je ťažké vylúčenie krvi z ľavej komory, nedostatočnosťou aortálnej chlopne, keď sa časť krvi vráti do ľavej komory a preťaží ju objemom.

Tieto chyby môžu byť vrodené alebo získané. Najčastejšie získané srdcové chyby sú výsledkom predchádzajúcej reumatickej horúčky. Hypertrofia ľavej komory sa nachádza u profesionálnych športovcov. V takom prípade je potrebné pre riešenie otázky možnosti pokračovať v športe konzultovať s vysoko kvalifikovaným športovým lekárom..

EOS možno tiež odmietnuť vľavo v prípade porúch intraventrikulárneho vedenia a rôznych srdcových blokád. E-mail s odchýlkou os srdca vľavo spolu s radom ďalších EKG znakov je jedným z indikátorov blokády prednej vetvy ľavej vetvy zväzku.

Odchýlky EOS vpravo

Posun elektrickej osi srdca doprava môže naznačovať hypertrofiu pravej komory (RVH). Krv z pravej komory vstupuje do pľúc, kde je obohatená kyslíkom.

Chronické ochorenia dýchacieho systému sprevádzané pľúcnou hypertenziou, ako je bronchiálna astma, chronická obštrukčná choroba pľúc s dlhodobým priebehom spôsobujú hypertrofiu. Stenóza pľúcnej artérie a nedostatočnosť trikuspidálnej chlopne vedú k hypertrofii pravej komory.

Rovnako ako v prípade ľavej komory, RH je spôsobená ochorením koronárnych artérií, chronickým srdcovým zlyhaním a kardiomyopatiou. Odchýlka EOS doprava nastáva s úplnou blokádou zadnej vetvy ľavej vetvy zväzku.

Čo robiť, ak sa na kardiograme nachádza offset EOS?

Žiadnu z vyššie uvedených diagnóz nemožno stanoviť iba na základe zaujatosti EOS. Poloha osi slúži iba ako ďalší indikátor pri diagnostike konkrétneho ochorenia. Ak je odchýlka osi srdca nad normálnymi hodnotami (od 0 do +90 stupňov), je potrebná konzultácia s kardiológom a množstvo štúdií.

Hlavným dôvodom premiestnenia EOS je napriek tomu hypertrofia myokardu. Diagnózu hypertrofie konkrétnej časti srdca je možné stanoviť na základe výsledkov ultrazvuku.

Akákoľvek choroba vedúca k posunu srdcovej osi je sprevádzaná množstvom klinických príznakov a vyžaduje si ďalšie vyšetrenie. Situácia by mala byť alarmujúca, keď pri predtým existujúcej polohe EOS dôjde k jeho ostrej odchýlke od EKG.

V tomto prípade odchýlka s najväčšou pravdepodobnosťou naznačuje výskyt blokády..

Posun elektrickej osi srdca sám osebe nepotrebuje liečbu, týka sa elektrokardiologických znakov a vyžaduje si v prvom rade objasnenie príčiny jeho výskytu. Iba kardiológ môže určiť potrebu liečby.

Elektrická os srdca (EOS): normálne polohy a odchýlky

Elektrokardiografia je najdostupnejšia a najinformatívnejšia metóda na diagnostiku srdcových chorôb a abnormalít. Registráciou elektrickej aktivity orgánu, štúdiom povahy šírenia a distribúcie impulzov, rýchlosti ich vedenia je možné dospieť k záveru o prítomnosti / neprítomnosti porúch rytmu, patologického zväčšenia orgánu alebo jeho preťaženia.

Stanovenie elektrickej osi srdca (EOS) je jednou z metód práce s elektrokardiogramom, ktorý pomáha identifikovať zmeny v jeho normálnej polohe v hrudníku alebo štruktúre.

Čo je to EOS

Vodivý systém je zodpovedný za šírenie elektrických signálov v celom orgáne a synchrónny chod jeho rôznych častí (predsiení a komôr) - komplex nervových uzlín, v ktorých sa vytvára impulz, a vlákien, ktoré ho vykonávajú. Tento systém sa skladá z nasledujúcich prvkov:

Aké pozície zaujíma normálne

Na stanovenie polohy orgánu pomocou elektrokardiografie je potrebné vypočítať uhol alfa - to je uhol medzi EOS a podmienenou vodorovnou čiarou. V závislosti od hodnoty uhla sa rozlišujú nasledujúce možnosti polohy srdca:

Ako určiť odchýlku

Dekódovanie elektrokardiogramov vrátane určenia elektrickej osi srdca na EKG patrí do kompetencie lekára so špeciálnymi vedomosťami. V zložitých diagnostických prípadoch - kardiológ alebo arytmológ.

Aby ste mohli zhruba určiť prítomnosť / neprítomnosť odchýlky elektrickej osi, môžete použiť zjednodušenú metódu. Jeho presnosť je o niečo nižšia, ale dostatočná na zistenie výrazných porušení. Algoritmus pre túto techniku ​​je nasledovný:

 1. Nájdite štandardné vodiče - označené rímskymi číslicami I, II, III.
 2. Určte vlnu R vo vyššie uvedených elektródach - spravidla najvyššiu a najšpičatejšiu vlnu smerujúcu nahor. Nachádza sa medzi dvoma drážkami EKG (negatívne vlny Q a S).
 3. Porovnajte navzájom R vlny vo vývodoch I, II, III.
 4. Normálne je najväčšia R vlna umiestnená v druhom štandardnom elektróde, najmenšia v tretej štandardnej elektróde. Keď sa elektrická os odkláňa doľava, R I> R II> R III. Keď sa EOS odkloní doprava R III> R II> R I.

Na identifikáciu príčiny odchýlky srdca je potrebné komplexné vyšetrenie vrátane ďalšej inštrumentálnej diagnostiky.

Príčiny odchýlky osi srdca

Elektrická os srdca odráža smer šírenia impulzu cez orgán, preto sa môže meniť nielen pri odchýlke orgánu od svojej normálnej polohy (0 - (+90) stupňov), ale aj pri nasledujúcich patologických zmenách:

 1. Hypertrofia komôr - zvýšenie hrúbky myokardu vedie k zmene tvaru orgánu a porušeniu jeho funkcií. Hypertrofia je syndróm, ktorý je možné pozorovať pri veľkom počte chorôb, vrátane ischemickej choroby srdca (IHD), chlopňových ochorení, chronických pľúcnych chorôb atď. Horizontálna poloha elektrickej osi na EKG v tomto prípade môže byť znakom patológie.
 2. Závažná predsieňová hypertrofia - hrúbka komorového myokardu je zvyčajne oveľa väčšia ako predozadný rozmer predsieňovej steny. Preto iba výrazné zmeny v týchto častiach srdca môžu viesť k odchýlke od EOS. Stenózy (zúženie) atrioventrikulárnych chlopní a pľúcne choroby často vedú k tomuto stavu (častejšie spôsobuje odchýlku EOS doprava)..
 3. Dilatácia srdca - zvýšenie veľkosti dutín komôr a predsiení je sprevádzané aj zmenou tvaru orgánu a jeho posunom. Dilatácia môže byť dôsledkom dlhotrvajúceho zvýšenia krvného tlaku, myokarditídy a pancarditídy (zápal všetkých srdcových membrán), ischemickej choroby srdca..
 4. Srdcová aneuryzma je stenčenie a „natiahnutie“ jednej z častí steny srdca (často vrchol srdca). Prítomnosť aneuryzmy vedie k zvýšeniu objemu krvi držaného v dutine a narušeniu normálneho prietoku krvi. Je potrebné poznamenať, že možnou komplikáciou aneuryzmy je jej prasknutie, ktoré často vedie k smrti, preto musí byť táto patológia identifikovaná a liečená včas..
 5. Kardiomyopatie sú skupinou vrodených patológií sprevádzaných porušením normálnej štruktúry steny srdca. Môže sa prejaviť ako: hypertrofia, dilatácia komory alebo zmenšenie orgánu (obmedzujúca porucha).
 6. Prítomnosť ďalších ciest. Ďalšie nervové zväzky spájajúce generátory impulzov môžu interferovať s normálnym šírením impulzu. Ich prítomnosť sa určuje pomocou štandardnej elektrokardiografie.
 7. Blokovanie dráh a syndróm chorého sínusu - poruchy vytvárania a vedenia elektrických impulzov môžu narušiť polohu EOS zmenou smeru vektora.
 8. Dextrokardia - abnormálna (pravostranná) poloha srdca je jedným zo zriedkavých stavov, pri ktorých je elektrická os srdca vyjadrená doprava, pričom pacient nemá žiadne ďalšie patologické príznaky.

Tabuľka srdcového rytmu plodu podľa týždňa

Najlepšie spôsoby, ako znížiť hladinu cholesterolu v domácnosti - TOP 10 produktov, bylinná medicína, ľudové lieky, pohyb, kontrola drog